Arbetsmiljö

Arbete på väg 1.1-1.3

Kabbarp

Kursen vänder sig till personal som arbetar vid allmän väg där Trafikverket är väghållare. Det kan gälla dig som är park- och utemiljöarbetare, trädgårdsanläggare, kyrkogårdsarbetare eller fastighetsskötare. Du behöver inga förkunskaper. Utbildningen ska repeteras inom 4 år. 

Från och med 1 januari 2019 är det nya regler gällande Arbete på väg, TDOK 2018:0371 samt TDOK 2018:0372. Detta innebär bland annat att de olika stegen förändrats samt att steg 1 inte längre finns tillgänglig via Trafikverket.  De tidigare nivå 1 och 2 har ersatts av steg 1.1–1.3. 

Vår kurs innehåller alla tre steg
1.1 motsvarar allmän grundkompetens och är för personal som i mindre omfattningpåverkas av eller påverkar trafikanter. 
1.2 krävs för personal som framför ett väghållningsfordon (exempelvis personbil eller motorredskap). 
1.3 krävs för samtliga som utför arbete i vägområdet vid passerande fordonstrafik. 

Kursinnehåll

  • Skydds- och säkerhetsföreskrifter
  • Arbetsmiljölagstiftningen
  • Olika typer av vägarbeten
  • Trafikantbeteende, hastighet och krockvåld
  • V3- principen
  • Organisation på en vägarbetsplats
  • Fordonsutmärkning
  • Skyddsanordningar