ArbetsmiljöDistanskurser

Arbete på väg 1.1 – Distans

Distans

Kursen vänder sig till personal som arbetar vid allmän väg där Trafikverket är väghållare. Det kan gälla dig som är park- och utemiljöarbetare, trädgårdsanläggare, kyrkogårdsarbetare eller fastighetsskötare. Du behöver inga förkunskaper. Utbildningen ska repeteras inom 4 år. 

Från och med 1 januari 2019 är det nya regler gällande Arbete på väg, TDOK 2018:0371 samt TDOK 2018:0372. Detta innebär bland annat att de olika stegen förändrats samt att steg 1 inte längre finns tillgänglig via Trafikverket.  De tidigare nivå 1 och 2 har ersatts av steg 1.1–1.3.

Steg 1.1 Allmän grundkompetens  

I steg 1.1 får du kunskap om att förstå risken med passerande fordonstrafik, vilka risker som finns samt grunderna för arbetet går till. 

Kompetens 1.1 är krav för samtliga andra kompetenssteg, men kan räcka för de som i mindre omfattning berörs av eller påverkar trafiken – till exempel de som tillfälligt vistas på vägarbetsplatsen.