FAQ YH utbildningar

Måste jag gå preparandutbildning?

Om du vill läsa till arborist eller trädgårdsmästare- hållbar park och växtproduktion men saknar kurserna ”Växtkunskap 1”, ”Marken och växternas biologi” och ”Fordon och redskap” kan du istället gå vår preparandutbildning. Genomförd och godkänd preparandutbildning ger dig den särskilda behörigheten motsvarande de kurserna. Observera att godkänd preparand inte garanterar studieplats på utbildningen.


Kostar preparandutbildningen något?

Nej, utbildningen kostar ingenting.


Behöver jag skaffa kursmaterial inför preparandutbildningen?

Det enda du behöver ta med är kläder efter väder och anteckningsmaterial.


När får jag schema för preparandutbildningen?

Kallelse med schema och uppläggför preparandutbildning skickas ut via mail så snart ansökningstiden för preparanden gått ut.


Ökar mina chanser att komma in på utbildningen om jag har tidigare högre studier eller långvarig arbetslivserfarenhet?

Alla som uppfyller de grundläggande- och, i förekommande fall, de särskilda behörighetskraven är behöriga. Ytterligare studier eller arbetslivserfarenhet utöver kraven kan alltså inte tillgodoräknas.


Hur många sökande är det till utbildningen, är det svårt att komma in?

Det varierar mellan åren och utbildningarna hur många sökande det är och går alltså inte att svara på på förhand.