FAQ YH utbildningar

Hur uppfyller jag de grundläggande behörighetskraven?

För alla YH-utbildningar gäller att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven.

Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.


Hur uppfyller jag de särskilda behörighetskraven?

Den särskilda behörigheten skiljer sig åt mellan våra olika YH utbildningar.

 • För YH arborist i både Stockholm och Kabbarp gäller:
  • Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper
  • Naturbruksprogrammet
   • Fordon och redskap, 100p
   • Marken och växternas biologi, 100p
   • Växtkunskap 1, 100p
     
 • För YH Trädgårdsmästare – Hållbar park och växtproduktion gäller:
  • Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper
  • Naturbruksprogrammet
   • Fordon och redskap, 100p
   • Marken och växternas biologi, 100p
   • Växtkunskap 1, 100p
   • Och
   • Yrkeserfarenhet om minst 1 år på heltid inom den gröna sektorn.
   • De sökande ska ha arbetat under minst en växtsäsong med skötsel av grön miljöer och/eller odling.
 • För YH Konsulterande arborist – European Tree Technician gäller:
  • 3 års heltid arbetslivserfarenhet som yrkesutövande arborist.
  • Och
  • ETW-certifikat (European Tree Worker).
    
 • För YH Arbetsledare kyrkogårdsförvaltning gäller:
  • Två års branschspecifik yrkeserfarenhet på minst halvtid. Med branschspecifik yrkeslivserfarenhet menas arbete inom: skötsel av utemiljöer, kyrkogårdsarbete, trädgårdsanläggning, trädgårdsodling eller motsvarande.
  • Eller
  • Ettårig trädgådsutbildning och ett års branschspecifik yrkeslivserfarenhet på minst halvtid.


Måste jag gå preparandutbildning?

Om du vill läsa till arborist eller trädgårdsmästare- hållbar park och växtproduktion men saknar kurserna ”Växtkunskap 1”, ”Marken och växternas biologi” och ”Fordon och redskap” kan du istället gå vår preparandutbildning. Genomförd och godkänd preparandutbildning ger dig den särskilda behörigheten motsvarande de kurserna. Observera att godkänd preparand inte garanterar studieplats på utbildningen.


När måste jag söka preparandutbildningen?

Senaste ansökningsdatum för preparanden är den 26 APRIL


När genomförs den platsförlagda delen av preparandutbildningen?

 • Arborist, Kabbarp & Stockholm:  8–10 april (Kabbarp/Stockholm) samt 6-8 maj (Kabbarp) 2019
 • Trädgårdsmästare- hållbar park- och växtproduktion, Kabbarp: 15–17 april samt 6-8 maj 2019


Kostar preparandutbildningen något?

Själva utbildningen kostar inget men kostnader för mat och evt. husrum tillkommer.


Behöver jag skaffa kursmaterial inför preparandutbildningen?

Det enda du behöver ta med är kläder efter väder och anteckningsmaterial.


När får jag schema för preparandutbildningen?

Kallelse med schema och uppläggför preparandutbildning skickas ut via mail så snart ansökningstiden för preparanden gått ut.


Ökar mina chanser att komma in på utbildningen om jag har tidigare högre studier eller långvarig arbetslivserfarenhet?

Alla som uppfyller de grundläggande- och, i förekommande fall, de särskilda behörighetskraven är behöriga. Ytterligare studier eller arbetslivserfarenhet utöver kraven kan alltså inte tillgodoräknas.


Hur många sökande är det till utbildningen, är det svårt att komma in?

Det varierar mellan åren och utbildningarna hur många sökande det är och går alltså inte att svara på på förhand.