Ägare

Hvilan Utbildning är branschägd och ägs av GRO – Gröna näringens riksorganisation – som är en ideell förening under LRF Trädgård. 

Verkställande direktör är Elisabeth Broberg Lewén. I skolans styrelse sitter drivna företagare och representanter från universitet.

Hvilan Utbildnings styrelse

Sten Olsson, ordförande
Elisabeth Broberg Lewén, vd    

Rolf Ahrling, styrelseledamot      
Maria Hammenberg, styrelseledamot
Ingalill Hellberg, styrelseledamot    
Johanna Pommer, styrelseledamot    

Magnus Edring, arbetstagarrepresentant
Helén Schalin, arbetstagarrepresentant