Ägare

Hvilan Utbildning är branschägd och ägs av GRO – Gröna näringens riksorganisation – som är en ideell förening.

Verkställande direktör är Elisabeth Broberg Lewén. I skolans styrelse sitter drivna företagare och representanter från universitet.

Hvilan Utbildnings styrelse

Eric Kruse Winding, ordförande
Elisabeth Broberg Lewén, VD
  
Alvar Kårfors, styrelseledamot
Ingalill Hellberg, styrelseledamot
Maria Hammenberg, styrelseledamot
Rolf Ahrling, styrelseledamot
Stefan Hellmer, styrelseledamot  

Helén Schalin, arbetstagarrepresentant