Nytt på Hvilan

2021-05-06

Hvilans sommarkurser!

I juni kommer vi att ha två olika Sommarkurser med fokus på bukettbinderi. Det är Maria Roos som hållar i kurserna och hon är, förutom en föredetta studerande hos oss,... Läs mer

2021-05-03

Sveriges grönaste gymnasieskola öppnar i Uppsala!

Vill du gå på en mindre skola, med anor från 1868 och en lång tradition av utbildning, där du kan vara med och påverka din skolgång? Då ska du välja... Läs mer

2021-04-19

Ung Företagsamhet

Ung företagsamhet är något som Hvilans gymnasielever oavsett program får testa på någon gång under sina tre år hos oss. Det är en möjlighet att utveckla en idé till en... Läs mer

2021-03-15

Vi söker trädgårdsinstruktörer till Hvilan Utbildning i Örebro!

Vi rivstartar våren med utökade utbildningsplatser på vår arbetsmarknadsutbildning i Örebro – och därmed möjligheten att möta branschens behov! Det är många starter inplanerade under våren och med många utbildningar kommer... Läs mer

2021-01-20

Hvilan utökar med Yh-utbildning inom naturvård! 

Som branschskola och med uppdrag att utbilda branschen arbetar vi kontinuerligt med att utveckla vårt utbud och utbildningar och på så sätt matcha branschens behov. Ett gediget arbete som kräver... Läs mer

2021-01-19

God fortsättning i dubbel bemärkelse! 

2020 har varit ett intensivt år kantat av såväl pandemi som distansstudier. Samtidigt har vi som branschskola märkt av ett ökat intresse, inte minst bland yrkes- och karriärsbytare, för trädgårdsutbildningar och ett arbete... Läs mer

Alla nyheter

Kalender

Det händer på Hvilan Utbildning

I denna kalender hittar ni större händelser som rör skolan eller vår verksamhet. För att hitta enskilda utbildningars kursstarter får ni kika på utbildningssidorna.

Se hela kalendern

Högskolebehörighet!

Bredda din utbildning och välj till högskolebehörigheten i yrkesprogrammen. Läs mer om vilka yrkesprogram vi erbjuder här!