Behörighetsgivande kurspaket

YH Preparandkurs

Är du intresserad utav en av våra Yrkeshögskoleutbildningar men har inte den fullständiga behörigheten? 

Du som inte uppfyller den särskilda behörigheten har en möjlighet att läsa en preparandkurs som innehåller de viktigaste delarna från gymnasiekurserna Växtkunskap 1, Fordon och redskap och Marken och växternas biologi. 

Observera att preparandkursen endast ger den teoretiska delen av den särskilda behörigheten. Olika utbildningar har olika särskilda behörigheter. För mer info om den särskilda behörigheten - läs mer på den utbildning du är intresserad av!

Vi erbjuder behörighetsgivande kurspaket (preparandkurs) till dessa program:


Behörighetsgivande kurspaket

För att tillse att det finns möjlighet även för yrkesväxlare att bli behöriga kommer vi att erbjuda ett behörighetsgivande kurspaket, en sk. riktad preparandkurs. Kurspaketet kommer att ges på distans och ger särskild behörighet för att söka våra Yh-utbildningar, däremot garanterar de inte en studieplats. Utbildningen ges helt som distansutbildning och kräver inga platsträffar på skolan. Du kommer få material som ska studeras genom vår utbildningsplattform och därefter genomföra digitala prov på plattformen.

Kursomgångar: 1 juni - 22 juni
Utbildningsort: Distans
Utbildningsomfattning: 3 veckor
Platsgaranti på Yh-utbildning: Nej

Sista ansökan den 28/5

Har du frågor angående preparandkursen? Läs de vanligaste frågorna i vår FAQ eller kontakta utbildningsansvarig:

Hvilan Yrkeshögskola - Stockholm / Uppsala
yhstockholm@hvilanutbildning.se

Hvilan Yrkeshögskola - Kabbarp / Distans
yhkabbarp@hvilanutbildning.se

 

Ansökan

Preparandkursen är gemensam oavsett vilket YH-utbildning du tänker söka, vilket innebär att du endast behöver göra en anmälan till preparandutbildningen. Du kommer att bli antagen till den omgång du väljer då det inte finns begränsning på antal platser per omgång. Om vi ser att du gjort flera ansökningar kommer vi anta dig till den senast gjorda ansökan.

Du kan inte efter påbörjad preparandkurs avbryta och påbörja en senare omgång denna terminen.

OBS! Ansökan för Yh-utbildningen görs separat.