Utbildningar

Namn Utbildningsform Ort & datum

Beskärning och trädvård TCYK

GREEN-kurser Stockholm, 2020-10-06 till 2020-10-08Kabbarp, 2020-11-04 till 2020-11-06

StockholmKabbarp

Gräsanläggning TCYK

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Naturstensarbeten - steg 1 TCYK Grund

GREEN-kurser Norra Mälardalen / Uppsala, 2020-11-26 till 2020-11-27

StockholmKabbarp

Naturstensarbeten - steg 2 TCYK

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Naturstensarbeten - steg 3 TCYK

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Ritningsläsning, avvägning och utsättning TCYK

GREEN-kurser Norra Mälardalen / Uppsala, 2020-11-05 till 2020-11-06

StockholmKabbarp

Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK

GREEN-kurser

StockholmKabbarp

Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK - Modul 1.1 Maskiner och Verktyg Green

GREEN-kurser Stockholm, 2020-05-04 till 2020-05-05Kabbarp, 2020-05-12 till 2020-05-13

Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK - Modul 1.2 Vegetationsytor; träd, buskar, perenner Green

GREEN-kurser Stockholm, 2020-02-18 till 2020-02-20Kabbarp, 2020-04-01 till 2020-04-03Kabbarp, 2020-04-15 till 2020-04-17Stockholm, 2020-09-21 till 2020-09-23

Kabbarp

Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK - Modul 1.3 Vegetationsytor; gräs Green

GREEN-kurser Stockholm, 2020-02-24Kabbarp, 2020-04-28

Kabbarp

Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK - Modul 1.4 Markbeläggningar Green

GREEN-kurser Stockholm, 2020-05-18 till 2020-05-19Kabbarp, 2020-03-31 till 2020-04-01

Kabbarp

Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK - Modul 1.5 Lekplatser Green

GREEN-kurser Stockholm, 2020-03-03Kabbarp, 2020-04-17Stockholm, 2020-03-25

Kabbarp

Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK - Modul 1.6 Naturmark, Arbetsplanering, Allmän Skötsel och översyn Green

GREEN-kurser Stockholm, 2020-03-04Kabbarp, 2020-04-23

Kabbarp

Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK - Modul 1.7 Mark och växtkunskap Green

GREEN-kurser Stockholm, 2020-05-04 till 2020-05-05Kabbarp, 2020-04-22 till 2020-04-23Stockholm, 2020-09-24 till 2020-09-25

Kabbarp