Yh Trädgårdsanläggare – Hållbar park och utemiljö

Utbildningen Trädgårdsanläggare – hållbar park och utemiljö passar dig som vill arbeta med naturen som ditt arbetsfält genom att planera, anlägga och plantera parker samt privata och offentliga grönytor.

Utbildningen är utformad så att du ska yrkeserfarenhet om minst ett år på minst halvtid inom den gröna sektorn och vill fördjupa dina kunskaper inom trädgårdsanläggning. Om du inte har yrkeserfarenhet behöver du styrka att du har kunskaper och förståelse för de olika växtsäsongernas förutsättningar, förvärvad genom tidigare utbildning eller annan erfarenhet, som gör att du kan tillgodogöra sig utbildningen. 

Funderar du över om du är behörig att söka till utbildningen, tvekan inte att kontakta oss med dina frågor eller funderingar.

En trädgårdsanläggare inom hållbar park och utemiljö har både färdigheter i att utforma trädgårdsritningar från idé till färdig ritning och mycket goda kunskaper inom anläggningstekniska lösningar för utveckling av gröna ytor med utgångspunkt i miljö- och kvalitetstänkande.

Trädgårdsanläggare inom hållbar park- och utemiljö har också kunskaper och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom trädgårdsmästare, arkitekter och trädgårdsingenjörer. 

Som trädgårdsanläggare inom hållbar park- och utemiljö kan du arbeta som anläggare i privata och offentliga miljöer. Trädgårdsanläggare kan vara anställda i offentliga förvaltningar eller privata företag inom anläggning eller/ och entreprenad. 

Utbildningen består av nio obligatoriska kurser och två LIA-perioder som sedan avslutas med ett examensarbete och leder till yrkeshögskoleexamen Trädgårdsanläggare - Hållbar park och utemiljö.

Dina kunskaper som trädgårdsanläggare inom hållbar park- och utemiljö är mycket efterfrågade av anläggningsbranschen. 

Skolan har speciallokaler och resurser som är anpassade efter undervisningen: övningssalar, markbyggnadshallar, parkområden, växthus samt maskinhall med tillhörande utrustning och maskiner. Lärarna och yrkesinstruktörerna har en hög ämneskompetens, god branschkännedom och är erfarna utbildare. 

 

Behörighet

För att bli antagen till utbildningen krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt lägst betyget E/3/G i kurserna nedan:

  • Fordon och redskap, 100p
  • Marken och växternas biologi, 100p
  • Växtkunskap 1, 100p

Minst 1 års yrkeserfarenhet på 50% (halvtid) inom grön sektorn. De sökande ska ha arbetat under minst en växtsäsong med trädgårdsanläggning av gröna miljöer.

  • Eller på annat sätt styrka att de har kunskaper och förståelse för de olika växtsäsongernas förutsättningar, förvärvad genom tidigare utbildning eller annan erfarenhet, som gör att de kan tillgodogöra sig utbildningen.

Eller motsvarande innebär en lämplig kunskapsnivå att bygga vidare på i yrkeshögskoleutbildningen. Saknar du någon av kurserna ovan , och saknar motsvarande kunskaper förvärvade genom exempelvis yrkeserfarenhet, kan du läsa en preparandkurs via Hvilan Utbildning. Denna läses på distans i din egen takt. Du kan läsa mer om preparandkursen här >>

Observera att preparandkursen endast kan ge särskild behörighet för kurserna ovan och kan ej tillgodose yrkeserfarenhet.


Urvalsgrunder

  • Betyg

  • Yrkeserfarenhet

 

Sen ansökan!

Sista dagen för sen ansökan: 17 juni 2022
Ladda ned ansökningsblanketten här!


 

Bra länkar och information

 

 

Kursplan

Poäng
Obligatoriska kurser
Anläggning av hårdgjorda ytor 50
Anläggning av vegeterade ytor 30
Arbetsprocessen och trädgårdsanläggningsarbete 40
Dagvattenhantering, schakt och dränering 20
Examensarbete 20
Fördjupad växtkunskap och växtskydd 30
Ledarskap och kommunikation 20
LIA 1 20
LIA 2 30
Påbyggnad maskiner och redskap 20
Skötsel av utemiljöer 20
Totalt 300

Utbildningsinformation

Öppen för sen ansökan!

Behörighet
Grundläggande behörighet >>
Särskild behörighet

Examensbenämning: 
Yrkeshögskoleexamen Trädgårdsanläggare – Hållbar park och utemiljö

Omfattning poäng: 300

Studietakt: Heltid

Studieform: Bunden, Uppsala

Antal platser: 24 st

CSN-berättigad: Ja. Läs mer på CSN här!

Kommande utbildningstider 
29 augusti 2022

Sen ansökan:
17 juni 2022

Ansökningsblankett
Ladda ned här!

FAQ - yh UTBILDNINGAR

Läs de vanligaste frågorna och svaren här!
 

Kurstillfällen

Hör av dig vid intresse för utbildningen!

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar

Ansökningsblankett Hvilan Utbildning YH 2022 - sen ansökan (pdf)