Yh Arbetsledare kyrkogårdsförvaltning

 

Efterfrågan på arbetsledare med grön utbildning och kompetens att leda och planera arbetet på kyrkogårdar är stor – du behövs!

Utbildningen Arbetsledare Kyrkogårdsförvaltning passar dig som har arbetslivserfarenhet inom den gröna branschen och tycker om att arbeta utomhus, organisera, leda och få dina medarbetare att trivas. Utbildningen ger goda kunskaper i organisation, ledarskap, förvaltning, ekonomi och IT, växtkännedom, marklära, begravningsverksamhet, anläggning, kulturmiljö samt skötsel och underhåll.

I utbildningen får du goda kunskaper om vikten av en god psykosocial arbetsmiljö, arbetsmiljölagar, ekonomiskt uppföljningsarbete, kvalificerad skötsel och anläggning av kyrkogårdens kulturhistoriskt värdefulla gröna miljöer, ett fördjupat sortiment av växter och deras användning och skötsel.

Som arbetsledare måste du kunna prioritera, planera personal- och maskinbehov,
strukturera och dokumentera projekt, leda skötsel- och anläggningsinsatser mot mål utifrån kyrkogårdsmiljöns specifika förutsättningar, nyckeltal och uppsatta budget. Mötet med besökare på kyrkogården är av yttersta vikt, att bemöta med lugn och värdighet på ett professionellt sätt.

I arbetet behöver du även kunna identifiera ett fördjupat sortiment lignoser, perenner och annueller samt ogräs i olika utvecklingsstadier, utföra kalkyler och kostnadsberäkningar för fastighets-, skötsel- och anläggningsarbeten, medverka vid upprättande av budget samt skriva och presentera rapporter.


Utbildningstid

Utbildningen bedrivs på distans med obligatoriska träffar under 1,5 år och motsvarar heltidsstudier.

upplägg

Den distansbaserade utbildningen ges på heltid under 1,5 år med 29 platsbundna träffar fördelat på 8 tillfällen. Den platsbundna undervisningen ges vid Hvilan utbildning i Kabbarp. Lärplattformen Ping Pong används för den distansundervisningen. Där ges föreläsningar, instuderingsfrågor och inlämningsuppgifter. Som studerande har du kontakt och tillgång till dina lärare via plattformen. Via plattformen kan du också kommunicera med klasskamrater angående utbildningsinnehåll och examinationsuppgifter. Plattformen nås enkelt via datorn eller app i telefonen. Utbildarna finns tillgängliga via Ping Pong upp till 20 timmar i veckan samt på heltid under de platsbundna träffarna på skolan.

Grundläggande behörighetskrav

Gymnasieexamen i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.


Särskilt behörighetskrav

Två års branschspecifik yrkeserfarenhet, minst halvtid. Med branschspecifik yrkeserfarenhet menas arbete inom: skötsel av utemiljöer, kyrkogårdsarbete, trädgårdsanläggning, trädgårdsodling eller motsvarande.
eller:
Ettårig trädgårdsutbildning och ett års branschspecifik yrkeslivserfarenhet, minst halvtid.

 

Urvalskriterier

Vid fler sökande än antal platser, görs ett urval baserat på betyg och arbetslivserfarenhet.

Kontaktperson

Kursplan

Poäng
Arbetsledning 50
Begravningsverksamhet 10
Ekonomi IT 30
Examensarbete 15
Kyrkogårdens anläggningsarbeten 25
Kyrkogårdens kultmiljö 10
Kyrkogårdens förvaltning 15
LIA (Lärande i Arbete, praktik) 95
Skötsel och underhåll 30
Växtkännedom och marklära 20
Totalt 300

Utbildningsinformation

Examensbenämning:
Yrkeshögskoleexamen arbetsledare kyrkogårdsförvaltning

Studietakt: Heltid, distans med 8 obligatoriska träffar i Kabbarp.

Antal platser: 34

Efter utbildningen kan du arbeta som:
Arbetsledare kyrkogård, Kyrkogårdsvaktmästare, Kyrkogårdsförvaltare, Lagbas/lagledare kyrkogård, Kyrkogårdsförman

Pågående utbildningstider:
November 2019 - Februari 2021

Inga kommande starter inplanerade
 


FAQ - yh UTBILDNINGAR

Har du frågor? Läs de vanligaste frågorna och svaren här!

Kurstillfällen

Hör av dig vid intresse för utbildningen!

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar

Informationsmaterial

Arbetsledare Kyrkogårdsförvaltning Ansökningsblankett 2019 (pdf)