Trädgårdsmästare - Odling, förädling och entreprenörskap


Det finns under många år framöver ett ökat behov av att säkra en nationell livsmedelsproduktion där kompetenta, kunniga och drivna krafter har möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Som trädgårdsmästare med inriktning odling, förädling och företagande arbetar du med att planera, organisera och sköta odlingar av trädgårdsgrödor så som grönsaker, frukt, bär och kryddor utifrån växtplatsens förutsättningar på friland eller i växthus. Du arbetar även med att ta fram produkter, förädla dessa för att sedan sälja till andra företag inom produktionskedjan eller direkt till konsument. Utbildningen lägger stor vikt vid att driva ett eget mindre företag och ger dig insyn i aktuell lagstiftning som rör det enskilda företaget. Yrkesrollen kan tillämpas som egen företagare och/eller som anställd. 

Arbetsmarknadens behov

I rapporten "Morgondagens kompetenser i livsmedelsproduktionen" från 2019 som Region Skåne publicerat, finns en kartlagd brist i yrken som odlare av jordbruksväxter, odlare av frukt och bär samt växtodlare över lag. Det behövs fler småskaliga livsmedelsproducenter inom trädgårdsproduktion i Skåne samt företagare som dels har den faktiska kunskapen inom odling, dels stöttning på vägen mot att försörja sig genom livsmedelsproduktion, som egen företagare eller som attraktiv samarbetspartner. 

Utbildningen Trädgårdsmästare – odling, förädling och entreprenörskap är framtagen med hjälp av aktörer såsom exempelvis City Gross, Mylla, Kristianstad kommun och Bondens skafferi. 

Arbetslivets mål är att studerande, med dessa förutsättningar, efter examen ska återfinnas som drivna kollegor i branschen och vara en del i arbetet att försörja Sverige med kvalitativa hållbara grönsaker.

Skolan 

Skolan har speciallokaler och resurser som är anpassade efter undervisningen: övningssalar, markbyggnadshall, 55 ha odlingsmark, parkområden, växthus samt maskinhall med tillhörande utrustning och maskiner. Lärarna och yrkesinstruktörerna har en hög ämneskompetens, god branschkännedom och är erfarna utbildare. 

Unik möjlighet

Programmet Trädgårdsmästare – odling, förädling och entreprenörskap är uppbyggt kring ett lärande från sådd till försäljning av råvara. Genom Hvilans tillgång på egen mark, produktionsväxthus samt utbildningskök kommer du få en unik möjlighet att med stöd från lärare starta upp ett företag, odla grönsaker, frukt, bär, kryddor och blommor, lagra och förädla odlade råvaror för att senare sälja inom ditt företag. Målet är att du genom att praktiska tillämpa samtliga moment vid uppstarten av ett odlingsföretag, under den tvååriga utbildningstiden, faktiskt kommer vara rustad för en fortsatt framtid som driven entreprenör inom småskaliga odling och förädling av trädgårdsgrödor. 

Skolan har speciallokaler och resurser som är anpassade efter undervisningen: övningssalar, markbyggnadshall, 55 ha odlingsmark, parkområden, växthus samt maskinhall med tillhörande utrustning och maskiner. Lärarna och yrkesinstruktörerna har en hög ämneskompetens, god branschkännedom och är erfarna utbildare. 
 

Examen

Efter avslutad utbildning erhåller du en yrkeshögskoleexamen inom Trädgårdsmästare - odling, förädling och entreprenörskap.

 

Behörighet

För att bli antagen till utbildningen krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt lägst betyget E/3/G i kurserna nedan:

  • Fordon och redskap,  100p
  • Marken och växternas biologi, 100p
  • Växtkunskap 1, 100p

Eller motsvarande innebär en lämplig kunskapsnivå att bygga vidare på i yrkeshögskoleutbildningen. Saknar du någon av kurserna ovan, och saknar motsvarande kunskaper förvärvade genom exempelvis yrkeserfarenhet, kan du läsa en preparandkurs via Hvilan Utbildning. Denna läses på distans i din egen takt. Anmälan till preparandkursen >>

Observera att preparandkursen endast kan ge särskild behörighet för kurserna ovan och kan ej tillgodose yrkeserfarenhet.

Utbildningen är fysiskt krävande och god fysik är nödvändig.
 

Urvalsgrunder

BETYG INGÅR I URVALSPROCESSEN

Betygsmedelvärde: 0,97-20 Jämförelsetalet på gymnasiebetyget räknas ut enligt skala 0,97-20. Vid bokstavsbetyg används UHRs omvandlingstabell.
 

ansökan!

Ansökningsperiod:  4 september - 1 november
Ladda ned ansökningsblanketten här

 

Bra länkar och information

 

Kursplan

Poäng
Obligatoriska kurser
Ekosystemtjänster och hushållning av resurser 20
Entreprenörskap och företagande 40
Examensarbete 25
Förädling av grönsaker, frukt och bär 30
Hållbar odling av grönsaker, bär och kryddor i växthus 30
Hållbar odling av grönsaker, frukt och bär på friland 1 20
Hållbar odling av grönsaker, frukt och bär på friland 2 20
Kommunikation, marknadsföring och distribution 20
Ledarskap och arbetsrätt 20
LIA 1: Odlingssystem 40
LIA 2: Förädling av grönsaker, frukt och bär 25
Marklära och praktisk kompost 20
Maskiner och redskap inom trädgårdsproduktion 20
Praktisk och teoretisk växtskydd 30
Växtens förutsättningar och växtkännedom 30
Totalt 390

Utbildningsinformation

Studieform
Platsbunden i Kabbarp med utbildning på skolan

Behörighet
Grundläggande behörighet >>
Särskild behörighet

Examensbenämning: 
Yrkeshögskoleexamen Trädgårdsmästare - Odling, förädling och entreprenörskap

Omfattning poäng: 390

Studietakt: Heltid

Studieform: Bunden, Kabbarp

Antal platser: 24 st

CSN-berättigad: Ja. Läs mer på CSN här!

Kommande utbildningsstart
29 januari 2024

Ansökningsperiod
4 september - 1 november

Ansökningsblankett
 

 FAQ - yh UTBILDNINGAR

Läs de vanligaste frågorna och svaren här!

 

Kurstillfällen

Hör av dig vid intresse för utbildningen!

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar

Ansökningsblankett våren 2024