Yh Trädgårdsmästare – Hållbar park och växtproduktion

Utbildningen Trädgårdsmästare – hållbar park-och växtproduktion passar dig som redan har arbetat med skötsel av gröna miljöer eller odling under minst ett år och vill fördjupa dina kunskaper inom området. Eller som på annat sätt kan styrka att de har kunskaper och förståelse för de olika växtsäsongernas förutsättningar, förvärvad genom tidigare utbildning eller annan erfarenhet, som gör att de kan tillgodogöra sig utbildningen. Funderar du över om du är behörig att söka till utbildningen, tvekan inte att kontakta oss med dina frågor eller funderingar.

En trädgårdsmästare inom park- och växtproduktion har mycket goda kunskaper om skötsel, odling och utveckling av gröna miljöer. Trädgårdsmästaren arbetar för att de gröna miljöerna ska vara väl fungerande, vackra och problemfria. De bedömer behov av, planerar och genomför skötselinsatser inom park, trädgård och odling. Trädgårdsmästare inom hållbar park- och växtproduktion har också kunskaper och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom anläggare, arkitekter och trädgårdsingenjörer. 

Som trädgårdsmästare inom hållbar park- och växtproduktion kan du arbeta som trädgårdsmästare i privata och offentliga miljöer, med växthus- och frilandsodling, på handelsträdgård eller plantskola. Trädgårdsmästare kan vara anställda i offentliga förvaltningar eller privata företag inom trädgårdsskötsel eller odling. 

Utbildningen består av ett antal obligatoriska kurser och ett antal valbara kurser. De obligatoriska kurserna är gemensamma för alla och beroende på ditt intresseområde väljer du inriktningen ”Hållbar förvaltning och utveckling av park” eller inriktningen ”Hållbar växtproduktion”.

Dina kunskaper som trädgårdsmästare inom hållbar park- och växtproduktion är mycket efterfrågade av trädgårdsbranschen. 

Skolan har speciallokaler och resurser som är anpassade efter undervisningen: övningssalar, markbyggnadshallar, 65 ha odlingsmark, parkområden, växthus samt maskinhall med tillhörande utrustning och maskiner. Lärarna och yrkesinstruktörerna har en hög ämneskompetens, god branschkännedom och är erfarna utbildare. 

 

Förkunskaper

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet.
 

Grundläggande behörighet

För utbildningen gäller att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven.

Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
Saknar du gymnasieexamen?
Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven.

Tveka inte att söka!Särskild behörighet

Kurser

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

Naturbruksprogrammet

  • Fordon och redskap, 100p
  • Marken och växternas biologi, 100p
  • Växtkunskap 1, 100p

Eller motsvarande innebär en lämplig kunskapsnivå att bygga vidare på i yrkeshögskoleutbildningen. Saknar du kurserna Fordon och redskap, Marken och växternas biologi och Växtkunskap och/eller har motsvarande kunskaper förvärvade genom exempelvis yrkeserfarenhet måste du genomföra och bli godkänd på preparandutbildning för behörighet.

Du som inte uppfyller den särskilda behörigheten har en möjlighet att läsa en preparandutbildning som innehåller de viktigaste delarna från gymnasiekurserna Växtkunskap 1, Fordon och redskap och Marken och växternas biologi. Vi erbjuder behörighetsgivande kurspaket (preparandutbildning). Se nedan.

Har du examen från Naturbruksprogrammet inriktning trädgård eller motsvarande kompetens genom minst ettåriga grundläggande trädgårdsutbildning (t.ex. YrkesVux, arbetsmarknadsutbildning eller liknande) uppfyller du den särskilda behörigheten. Förutsättningen för behörigheten är dock att det går att tillse att ovanstående kurserna har avklarats på motsvarande en E-nivå.

Och...

Yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhetens omfattning och längd:

  • 1 år heltid

Typ av yrkeserfarenhet:

Yrkeserfarenhet om minst 1 år på heltid inom den gröna sektorn. De sökande ska ha arbetat under minst en växtsäsong med skötsel av gröna miljöer och/eller odling.

Eller på annat sätt styrka att de har kunskaper och förståelse för de olika växtsäsongernas förutsättningar, förvärvad genom tidigare utbildning eller annan erfarenhet, som gör att de kan tillgodogöra sig utbildningen.

Funderar du över om du är behörig att söka till utbildningen, tvekan inte att kontakta oss med dina frågor eller funderingar.

 

Behörighetsgivande kurspaket

För att tillse att det finns möjlighet även för yrkesväxlare att bli behöriga kommer vi att erbjuda ett behörighetsgivande kurspaket, en sk. riktad preparandutbildning. Kurspaketet kommer att ges på distans och ger särskild behörighet för att söka våra Yh-utbildningar, däremot garanterar de inte en studieplats.

 

Urvalsgrunder

  • Betyg

  • Yrkeserfarenhet

 

ANSÖK TILL UTBILDNINGEN!

Anmälan till trädgårdsmästarutbildningen görs på anmälningsblankett som skickas till skolan.

 

 

Kontaktperson

Kabbarp:

Hans Strömberg

Biträdande rektor- Kabbarp

Telefon

040-46 37 04

LundKabbarp:

Niclas Haglind

Rektor Kabbarp och Lund

Telefon

040 - 46 37 08

Kursplan

Poäng
Obligatoriska kurser
Annuella grödor 35
Examensarbete 20
Hushållning av resurser 35
Ledarskap & kommunikation 25
Lignoser och perenner 35
Marklära & Praktisk kompost 35
Växtanvändning och ståndort (LIA) 30
Valbara kurser inriktning hållbar parkförvaltning
Förvaltning och Park (LIA) 40
Hållbar utveckling och parkförvaltning - säsongen i Parken 35
Hållbar utveckling och parkförvaltning – framtidens gröna rum 30
Hållbar utveckling och parkförvaltning – historiskt perspektiv 30
Valbara kurser inriktning hållbar växtproduktion
Hållbar växtproduktion Friland 40
Hållbar växtproduktion Växthus 35
Odlingens förutsättningar 20
Växthus och friland (LIA) 40
Totalt 350

Utbildningsinformation

Examensbenämning: 
Yrkeshögskoleexamen Trädgårdsmästare – Hållbar park och växtproduktion

Omfattning poäng: 350

Studietakt: Heltid

Studieform: Bunden, Kabbarp

Antal platser: 24 st

CSN-berättigad: Ja. Läs mer på CSN här!

Kommande utbildningstider 
Augusti 2020 - Februari 2022
Augusti 2021 - Februari 2023
 

Ansökningsprocess

Anmälan till preparandkurs
Anmäl dig till preparandkursen här!

Ansökan: 10 juli
Ladda ned ansökningsblankett här!

18 juli: Antagningsbesked

31 augusti: Utbildningsstart


FAQ - yh UTBILDNINGAR

Har du frågor? Läs de vanligaste frågorna och svaren här!

 

Kurstillfällen

Hör av dig vid intresse för utbildningen!

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar

Anmälningsblankett och informationsblad

Ansökningsblankett YH Trädgårdsmästare 2020 (pdf)