Yh Trädgårdsmästare – Hållbar park och växtproduktion

Utbildningen Trädgårdsmästare – hållbar park-och växtproduktion passar dig som redan har arbetat med skötsel av gröna miljöer eller odling under minst ett år och vill fördjupa dina kunskaper inom området. Eller som på annat sätt kan styrka att de har kunskaper och förståelse för de olika växtsäsongernas förutsättningar, förvärvad genom tidigare utbildning eller annan erfarenhet, som gör att de kan tillgodogöra sig utbildningen. Funderar du över om du är behörig att söka till utbildningen, tvekan inte att kontakta oss med dina frågor eller funderingar.

En trädgårdsmästare inom park- och växtproduktion har mycket goda kunskaper om skötsel, odling och utveckling av gröna miljöer. Trädgårdsmästaren arbetar för att de gröna miljöerna ska vara väl fungerande, vackra och problemfria. De bedömer behov av, planerar och genomför skötselinsatser inom park, trädgård och odling. Trädgårdsmästare inom hållbar park- och växtproduktion har också kunskaper och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom anläggare, arkitekter och trädgårdsingenjörer. 

Som trädgårdsmästare inom hållbar park- och växtproduktion kan du arbeta som trädgårdsmästare i privata och offentliga miljöer, med växthus- och frilandsodling, på handelsträdgård eller plantskola. Trädgårdsmästare kan vara anställda i offentliga förvaltningar eller privata företag inom trädgårdsskötsel eller odling. 

Utbildningen består av ett antal obligatoriska kurser och ett antal valbara kurser. De obligatoriska kurserna är gemensamma för alla och beroende på ditt intresseområde väljer du inriktningen ”Hållbar förvaltning och utveckling av park” eller inriktningen ”Hållbar växtproduktion”.

Dina kunskaper som trädgårdsmästare inom hållbar park- och växtproduktion är mycket efterfrågade av trädgårdsbranschen. 

Skolan har speciallokaler och resurser som är anpassade efter undervisningen: övningssalar, markbyggnadshallar, 65 ha odlingsmark, parkområden, växthus samt maskinhall med tillhörande utrustning och maskiner. Lärarna och yrkesinstruktörerna har en hög ämneskompetens, god branschkännedom och är erfarna utbildare. 

Kursplan

Läs mer om utbildningen och kursernas innehåll i vårt informationsblad som du laddar ned här!
 

Studieupplägg

Välj mellan tre olika alternativ för studieupplägg v.26-33. Du anger i din ansökningsblankett vilket alternativ du föredrar – du kan endast välja ett.

Alt 1: Inriktning mot odling

Tre (3) dagars undervisning i kursen ledarskap och organisation på plats på skolan. Två (2) dagars undervisning i odling/friland på plats på skolan. Detta till och med vecka 33. Därefter återgår undervisningen till mer klassiskt upplägg.

Alt 2: Inriktning mot parkskötsel

Tre (3) dagars undervisning i kursen ledarskap och organisation på plats på skolan. Två (2) dagars undervisning i parkskötsel på plats på skolan. Detta till och med vecka 33. Därefter återgår undervisningen till mer klassiskt upplägg.

Alt 3: Distans

Tre (3) dagars undervisning i kursen ledarskap och organisation på distans. Två (2) dagars ledighet. Detta till och med vecka 33. Därefter återgår undervisningen till mer klassiskt upplägg. Odlings- och parkskötselkurser genomförs under sommaren 2022.

Vänligen välj ett (1) alternativ i ansökningsblanketten.

 

Behörighet

För att bli antagen till utbildningen krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt lägst betyget E/3/G i kurserna nedan:

  • Fordon och redskap, 100p
  • Marken och växternas biologi, 100p
  • Växtkunskap 1, 100p

Minst 1 års yrkeserfarenhet på 100% (heltid) inom grön sektorn. Den sökande ska ha arbetat under minst en (1) växtsäsong med skötsel av gröna miljöer och/eller odling.

  • Eller på annat sätt styrka att de har kunskaper och förståelse för de olika växtsäsongernas förutsättningar, förvärvad genom tidigare utbildning eller annan erfarenhet, som gör att de kan tillgodogöra sig utbildningen.

Eller motsvarande innebär en lämplig kunskapsnivå att bygga vidare på i yrkeshögskoleutbildningen. Saknar du någon av kurserna ovan , och saknar motsvarande kunskaper förvärvade genom exempelvis yrkeserfarenhet, kan du läsa en preparandkurs via Hvilan Utbildning. Denna läses på distans i din egen takt. Du kan läsa mer om preparandkursen här >>

Observera att preparandkursen endast kan ge särskild behörighet för kurserna ovan och kan ej tillgodose yrkeserfarenhet.
 

Urvalsgrunder

  • Betyg

  • Yrkeserfarenhet

 

ANSÖK TILL UTBILDNINGEN!

Anmälan till Yrkeshögskolan öppnar i januari. 

 

Bra länkar och information

 

Kursplan

Poäng
Obligatoriska kurser
Annuella grödor 35
Examensarbete 20
Hushållning av resurser 35
Ledarskap & kommunikation 25
Lignoser och perenner 35
Marklära & Praktisk kompost 35
Växtanvändning och ståndort (LIA) 30
Valbara kurser inriktning hållbar parkförvaltning
Förvaltning och Park (LIA) 40
Hållbar utveckling och parkförvaltning - säsongen i Parken 35
Hållbar utveckling och parkförvaltning – framtidens gröna rum 30
Hållbar utveckling och parkförvaltning – historiskt perspektiv 30
Valbara kurser inriktning hållbar växtproduktion
Hållbar växtproduktion Friland 40
Hållbar växtproduktion Växthus 35
Odlingens förutsättningar 20
Växthus och friland (LIA) 40
Totalt 350

Utbildningsinformation

Behörighet
Grundläggande behörighet >>
Särskild behörighet

Examensbenämning: 
Yrkeshögskoleexamen Trädgårdsmästare – Hållbar park och växtproduktion

Omfattning poäng: 350

Studietakt: Heltid

Studieform: Bunden, Kabbarp

Antal platser: 24 st

CSN-berättigad: Ja. Läs mer på CSN här!

Pågående utbildningstider
31 augusti 2020 - Februari 2022

Kommande utbildningsstart
28 juni 2021 

Sista ansökan:
Mer information kommer
 


FAQ - yh UTBILDNINGAR

Läs de vanligaste frågorna och svaren här!

 

Kurstillfällen

Hör av dig vid intresse för utbildningen!

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar

Anmälningsblankett och informationsblad

Ansökningsblankett YH Trädgårdsmästare 2021 (pdf)

Informationsblad och kursplan 2021