Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Kursen Systematiskt arbetsmiljöarbete svarar på de krav som Arbetsmiljöverket ställer avseende undersökande kontroller, genomförande och löpande uppföljning av företagets arbetsmiljöarbete. Kursen lämpar sig för dig som är platschef, arbetschef, arbetsledare, skyddsombud eller KMA-ansvarig på ett företag i den gröna branschen.

Med arbetsmiljöansvar avses din skyldighet att vara aktiv och vidta åtgärder för att arbetsmiljön ska bli bra och arbetsplatsen säker genom att minska eller helt ta bort risker för olycksfall och ohälsa. Arbetsmiljölagen ställer krav på att alla företag, oavsett storlek och bransch, ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Du lär dig hitta i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och får en introduktion till hur grunden för ert systematiska arbetsmiljöarbete kan byggas upp beroende på verksamhetens omfattning och de risker som finns på arbetsplatsen. Genom att införa dokumenterade rutiner i verksamheten får du en löpande koll på förhållandena. Utbildningen innehåller även en genomgång av olika ansvarsområden, hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt ansvar samt hur det systematiska arbetsmiljöarbetet sker i samverkan med skyddsombud och övriga medarbetare.

Kursinnehåll:

  • Grundläggande arbetsmiljökunskap
  • Arbetsmiljölagen AML och Arbetsmiljöförordningen
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4
  • Grunden för er arbetsmiljöpolicy
  • Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete, t.ex dokumentationskrav, undersökning av arbetsmiljön, riskbedömningar, åtgärder och handlingsplan samt kontroll och uppföljning
  • Ansvar - olika roller och samverkan, uppgiftsfördelning
  • Konkreta redskap, material och metoder

Frågor?

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta Hvilan Utbildning på tel.nr. 040-46 37 00 eller kurs@hvilanutbildning.se

Välkommen med din anmälan!

Kontaktperson

UppsalaStockholm:

Carina Eriksson Seifert

Ansvarig kurser - Stockholm/Uppsala

Kabbarp:

Carina Frank

Kundansvarig kurser - Skåne

Telefon

040-46 37 42

Norra Mälardalen / UppsalaStockholmKabbarp:

Maria Anetoft Andersson

Ansvarig kurser - samtliga orter

Telefon

040-463705

Utbildningsinformation

Anmälan

Tre veckor innan kursstart.
Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person inom företaget. Obs! Vid för få anmälda deltagare ställs kursen in. 

Kursbevis

Alla kursdeltagare får kursintyg.

Kurslängd

1 dag, kl 8:00-ca 16:00.

 

Pris

Åkarp: 5 200 kr
Stockholm: 5 200kr (alla priser ex moms)
I kursavgiften ingår kurslitteratur, kursintyg och måltider. Vi serverar frukost innan kursen börjar, fika för- och eftermiddag samt lunch. Allt hemlagat från vår egen restaurang!

Svårighetsgrad

Grundläggande

Kurstillfällen

Hör av dig vid intresse för utbildningen!

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar

Vill du veta mer?

Skriv in dina uppgifter här så kontaktar vi dig gärna och berättar mer!