Arbetsmarknadsutbildning - Trädgård

– en framtidsbransch med goda chanser till jobb!

Arbetsmarknadsutbildning Trädgård 40 v

Trädgård – en framtidsbransch med goda chanser till jobb!

Trädgårdsföretagen har framåtanda och ett stort behov av nya medarbetare. Hvilan Utbildning erbjuder dig en unik möjlighet till yrkesutbildning om du vill jobba inom trädgårdsnäringen med trädgårdsanläggning och skötsel.

Många goda skäl att välja Hvilan Utbildning

Hvilan Utbildning står för värdefull kompetens och växande möjligheter. Vårt uppdrag är att utbilda framtidens bästa medarbetare och företagare – människor som vill jobba inom trädgårdsbranschen.

Rekryteringsutbildning på Hvilan

Trädgård är en bransch med ett mycket stort anställningsbehov av utbildad personal. Utbildningen är därför en rekryteringsutbildning, vilket innebär att arbetsgivare finns med inför och under utbildningen. Det finns en mycket god möjlighet till anställning efter utbildningen för deltagare som klarat alla kurser och uppfyller arbetsgivarnas kompetenskrav. Utbildningen passar dig som vill få en bred grundutbildning och är intresserad av en framtid inom trädgård och gröna näringar. Utbildningen är framtagen, utifrån branschens kompetenskrav och rekryteringsbehov, i samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Hvilan Utbildning.

Kursen innehåller bland annat skötsel och förvaltning av utemiljöer, skötselplaner, ogräsbekämpning, stensättning och anläggning, marklära, beskärning och trädvård, botanik, växtnäring samt samt arbetsmiljö, säkerhet och ergonomi.

Yrkesutgång:

Park- eller kyrkogårdsarbetare, trädgårdsanläggare

Omfattning

Utbildningen är förlagd till Hvilans egna lokaler på Lantbruksuniversitetet i Ultuna strax söder om Uppsala. Utbildningen är en heltidsutbildning på 40 veckor som bygger på en kombination av teoretisk kunskap och praktisk tillämpning. En viktig del i utbildningen är praktik ute i trädgårdsbranschen, där möjlighet ges att skapa dina egna nätverk.

Utbildningen ger kursintyg inom trädgård motsvarande trädgårdgymnasiet. Utbildningen siktar mot yrkesbevis genom Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté – TCYK. Efter godkänd kurs och prov behöver du ett och ett halvt års praktiskt arbete för att få ”Grönt kort”.

För vem?

Utbildningen är till för dig som är arbetssökande eller riskerar att bli arbetslös och är intresserad av att jobba med trädgård. 

Var?

Norra Mälardalen, Uppsala.

Förkunskapskrav?

Inga, men självklart ska du ha ett gediget intresse för trädgård.

Kursplan

Växtkännedom 

 • Sortiment av träd, buskar, perenner och sommarblommor.
  (kan efter praktik1 ge yrkesbevis från TCYK)

Markens och växternas biologi 

 • Växters anatomi och fysiologi, inkluderar tillväxtfaktorer, tillväxtreglering, jordars egenskaper, växt­näring, grunderna i växtskydd och odlingshygien.

Beskärning och trädvård

(kan efter praktik1 ge yrkesbevis från TCYK)

Trädgårdsanläggning

 • Mätteknik, t.ex. utsättning, avvägning och inmätning med aktuell teknisk utrustning.
  (kan efter praktik1 ge yrkesbevis från TCYK)
 • Schakt, fyllningar, överbyggnader, växtbäddar (kan efter praktik1 ge yrkesbevis från TCYK)
 • Markbeläggningar, hårdgjorda ytor, trappor, murar, hägnader (kan efter praktik1 ge yrkesbevis från TCYK)
 • Material och materialval, till exempel trä, natursten och betong
 • Byggprocessen från gestaltning och projektering till färdig trädgårdsanläggning
 • Användning av teknisk utrustning och handredskap
 • Vegetationsytor, t.ex. gräsytor, planteringsytor och vattenanläggningar
 • Genomförande av planerade arbetsuppgifter, t.ex. anläggning av hårdgjorda ytor samt anläggning av växtbäddar och planteringsytor
 • Genomförande och utvärdering av eget anläggningsprojekt
 • Trädgårdshistoria
 • Människors behov av gröna miljöer
 • Parker, kyrkogårdar och trädgårdsanläggningar. Deras funktion uppbyggnad och läge
 • Arbetsmiljö och säkerhet, ergonomi
 • Lagar och bestämmelser i samband med trädgårdsanläggning, till exempel bygg- och arbetsmiljölagstiftning

Trädgårdsmaskiner

 • Grunderna i att använda de vanligaste maskinerna och redskapen inom trädgård.

Skötsel och förvaltning 

 • Skötselåtgärdernas biologiska påverkan på enskilda växter, gräsytor och planteringsytor samt anpassning av skötselåtgärder efter växternas biologi.
 • Utemiljöers funktion för olika brukargrupper och anpassning av skötselåtgärder efter funktion.
 • Känna till hur man upprättar skötselplaner, arbetsritningar och arbetsbeskrivningar.
 • Kunna tolka skötselplaner, arbetsritningar och arbetsbeskrivningar.
 • Känna till olika sätt att formulera skötseluppdrag enligt funktions eller frekvensstyrd plan.
 • Känna till och praktiskt kunna utföra beskärning av träd och buskar enligt grundprinciper.
 • Praktisk tillämpning – lära sig grunderna i att köra mindre redskap såsom häcksax, trimmer, gräsklippare samt att kunna hantera handredskap.
 • HLR
 • Entreprenörskap

1. För att få yrkesbevis från TCYK behövs utöver grundutbildningen, godkända kurser och prov samt 2400 timmars praktik inom yrket.


Vill du veta mer?

 

För mer information kontakta:
Natasja Klingemark Kanth, natasja.kanth@hvilanutbildning.se, +46 (0)40-46 37 55
eller Arbetsförmedlingen.


Ansökning

Utbildningen är tillgänglig för dig som är arbetslös och intresserad av en karriär inom trädgård. För att visa intresse och söka utbildningen kontaktar du din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Kontaktpersoner

Hvilan Utbildning:  Natasja Klingemark Kanth, natasja.kanth@hvilanutbildning.se
Arbetsförmedlingen: Din respektive handläggare.

Kontaktperson

Norra Mälardalen / UppsalaStockholm:

Natasja Klingemark Kanth

Utbildningschef och tf. rektor

Telefon

040 - 46 37 55

Utbildningsinformation

Utbildningstid

Heltid i 40 veckor. Utbildningen ges inte på distans.

Var ges utbildningarna?

Lantbruksuniversitetet i Ultuna strax söder om Uppsala.

Utbildningstillfällen

Förberedande utbildning, FUB, 2 veckor
22 juni  2020

Huvudutbildning, AUB, ca. 40 veckor
6 juli 2020 
 

Kurser

En kombination av teoretisk kunskap och praktisk tillämpning. En viktig del i utbildningen är praktik ute i trädgårdsbranschen, där möjlighet ges att skapa dina egna nätverk.

Studieekonomi

Utbildningen berättigar till studiestöd från Arbetsförmedlingen.

Tillträde till utbildningen

Utbildningen är till för dig som är arbetssökande eller riskerar att bli arbetslös och är intresserad av att jobba med trädgård. 

ANSÖKNING

Utbildningen är tillgänglig för dig som är arbetslös och intresserad av en karriär inom trädgård. För att visa intresse och söka utbildningen kontaktar du din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Kurstillfällen

Hör av dig vid intresse för utbildningen!

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar

Ladda hem broschyrerna

Hvilan Yrkesutbildning informationsblad arbetsmarknadsutbildning Uppsala 2019