Odlingsutbildning

– Snabbutbildning för dig som är arbetssökande!

Odlingsutbildning - 2 veckor

Odlingsbranschen i Sverige är i akut behov av personal!

Den gröna näringen står för en stor del av alla de råvaror som sås, odlas, skördas och sedan säljs i livsmedelsaffärerna. Idag saknas det ca 5000 personer i branschen som kan se till att hushåll runt om i Sverige får grönsaker, bär och primörer hem till köksbordet.


Utbildar åt branschen

Hvilan Utbildning ägs av GRO – Gröna näringens riksorganisation, en del av LRF – Lantbrukarnas Riksförbund, och har utbildat kompetent personal inom odling till branschen i mer än 150 år.


Snabbutbildning

Odlingsbranschen står inför ett akut behov av personal och beräknar upp till 5000 arbetstillfällen som behöver fyllas. Tillsammans med Arbetsförmedlingen och arbetsgivare från branschen erbjuder vi en två veckor lång utbildning i olika moduler, för att därefter gå direkt ut i anställning. Utbildningen bygger på att det finns arbetsgivare i behov av arbetskraft.

 

Upplägg

Modulerna baseras på arbetsgivarnas behov och de växtzoner som odlingen bygger på. Undervisningen sker enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket innebär att utbildningen är på distans via plattformen PingPong.

Utbildningen bygger på korta filmer med instruktioner för olika praktiska moment inom yrket. Första veckan är uppdelad på tre delkurser: Introduktion till odlingsbranschen samt fördjupning inom Friland och Växthus.

Första delkursen ger en inblick i hur det är att arbeta i odlingsbranschen, vilka krav som ställs och vad man kan förvänta sig av arbetet. Deltagarna lär sig även vilka aktörer som finns inom odlingen och hur du hittar dem för framtida yrke. Slutligen ingår det en kort genomgång av de olika certifieringar som finns inom odling och olika odlingstekniker kopplade till dessa certifikat.

Kursen innehåller:

  • Introduktion till den gröna näringen
  • Livsmedelshantering, regler kopplade till detta samt praktisk livsmedelshantering
  • Certifieringar inom odling – IP och KRAV
  • Arbetsmiljö och ergonomi

Friland- och växthusodling som är uppdelat i två delar innehåller:

  • Markberedning – syfte och skillnader samt omskolning
  • Sådd – direktsådd, plugg och stickling
  • Gödsling – teoretiskt och praktiskt
  • Skötsel – ogräsbekämpning och bevattning, uppbindning och skadegörare.
  • Skörd

I vecka 2 har man praktik ute hos arbetsgivare och lär sig det som är speciellt för den odlingen.

Kunskapskontroll görs kontinuerligt under utbildningen och uppföljning sker under praktiken.


Vem får gå utbildningen?

För att gå utbildningen måste du vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Beslut sker via Arbetsförmedlingen, men du kan anmäla ditt intresse via länken nedan så förmedlar Hvilan utbildning vidare ditt intresse.  

 

Kontakt på Hvilan Utbildning

Sandra Lennartsson
Samordnare vuxenutbildningar
arbetsmarknadsutbildning@hvilanutbildning.se 

Utbildningsinformation

Utbildningstid

Heltid. 1 vecka teori, samt 1 vecka praktik. Utbildningen ges på distans via plattformen PingPong.

Utbildningsstart

Utbildningen är just nu pausad i Skåne. I resten av landet sker start när det finns arbetsgivare med rekryteringsbehov och potentiella deltagare kontaktas via intresseanmälan och utifrån ort. 

Studieekonomi

Utbildningen berättigar till ersättning via Arbetsförmedlingen.

Tillträde till utbildningen

Utbildningen är tillgänglig för dig som är arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen. För att visa ditt intresse och söka utbildningen lämnar du en intresseanmälan på länken till nedan. Vi återkommer när vi vet mer om starter.

Intresseanmälan

 

Kontakt på Hvilan Utbildning

Sandra Lennartsson
Samordnare vuxenutbildningar
arbetsmarknadsutbildning@hvilanutbildning.se

Svårighetsgrad

Grundläggande

Kurstillfällen

Hör av dig vid intresse för utbildningen!

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar