Du kan förändra världen

Naturvetenskapliga programmet

Naturvetenskap

Väljer du NA på Hvilan får du läsa ett klassiskt NA-program som öppnar de flesta dörrar till vidare studier.

Oavsett vilken inriktning du väljer kommer du att laborera, göra exkursioner och studiebesök till intressanta och lärorika platser både i och utanför Sverige. Du undervisas av engagerade och professionella lärare som använder skolans resurser för att ge dig den bästa utbildningen, och därmed de bästa förutsättningarna för dina framtida studieval.

Inriktning: Naturvetenskap

Inriktningen naturvetenskap ger dig en bred utbildning inom naturvetenskap och är ett av de populäraste valen på skolan. Du utvecklar ett naturvetenskapligt förhållningssätt, logiska resonemang, problemlösning och kritiskt tänkande. Inriktningen förbereder dig väl för högskole- och universitetsutbildningar inom det naturvetenskapliga och tekniska området. 


Inriktning: Naturvetenskap och samhälle

Inriktningen är tvärvetenskaplig och perfekt för dig som är intresserad av de naturvetenskapliga ämnena samtidigt som du fortfarande läser samhällsvetenskapliga kurser. Du får en kombination av det naturvetenskapliga biologiska perspektivet och studier av människan som en social och kulturell varelse. Inriktningen ger dig goda möjligheter för fortsatta studier inom ett brett område. 
 

Kursplan

Poäng
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma ämnen
Biologi 1 100
Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Moderna språk 100
Inriktning: Naturvetenskap och Samhälle
Biologi 2 100
Geografi 1 100
Samhällskunskap 2 100
Programfördjupning: Naturvetenskap och Samhälle
Hållbart samhällsbyggande 100
Entreprenörskap och företagande 100
Bioteknik 100
Inriktning: Naturvetenskap
Biologi 2 100
Fysik 2 100
Matematik 4 100
Kemi 2 100
Programfördjupning: Naturvetenskap
Bioteknik 100
Entreprenörskap och företagande 100
Individuellt val
Individuellt val 200
Gymnasiearbete
Gymnasiearbete 100

Kurstillfällen

Hör av dig vid intresse för utbildningen!

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar