Yh Konsulterande arborist - European Tree Technician

Utbildningen vänder sig enbart till redan etablerade arborister som har ETW-certifikat, och som arbetat i yrket i minst tre år.  

Syftet med utbildningen är att ge arboristen kunskaper för att klara nästa steg i karriären, nämligen ETT-certifikat (European Tree Technician). Detta certifikat motsvaras av ISA Master arborist. I Nederländerna och Tyskland finns över 800 arborister med ETT och antalet växer stadigt, medan det i Sverige fram till 2019 inte funnits någon möjlighet till utbildning eller certifiering.  

Eftersom man numera beräknar det ekonomiska värdet av urbana träds ekosystemtjänster, så kommer professionell trädvård att efterfrågas alltmer. Trenden i Nederländerna, där varje arboristföretag och kommun har minst en ETT-certifierad arborist, kommer att gälla även för Sverige. Krav på arbetsledande arborister med ETT-certifikat kommer därför att ställas vid upphandlingar och byggprojekt. Den konsulterande arboristens fördjupade teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter gör denne till en pålitlig kontaktperson i frågor som rör träd.  

Möjlighet att certifiera sig i direkt anslutning till kursens avslutande erbjuds av Sveriges arboristförbund. 
 

FÖRKUNSKAPER

Grundläggande behörighet

För utbildningen gäller att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven.

Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.


  Särskild behörighet

  Yrkeserfarenhet

  Yrkeserfarenhetens omfattning och längd: 3 år heltid som yrkesutövande arborist.

  Certifiering

  ETW-certifikat (European Tree Worker).

   

  Urvalsgrunder

  • Tidigare utbildning
  • Yrkeserfarenhet

   

  Ansök till utbildningen!

  Anmälan till konsulterande arborist - European Tree Technician görs på anmälningsblankett som skickas till skolan.

   

   

  Kontaktperson

  Kabbarp:

  Niclas Haglind

  Rektor Yrkesvux och Yrkeshögskola - Kabbarp

  Telefon

  040 - 46 37 08

  Kursplan

  Poäng
  Obligatoriska kurser
  Arbetsledning och praktisk trädvård 20
  ETT-certifiering 5
  Juridik och ekonomi 50
  Trädbiologi 25
  Totalt 100

  Utbildningsinformation

  Konsulterande arborist - European Tree Technician

  Omfattning poäng: 
  100 yhp

  Studietakt: Halvfart, distans med 24 obligatoriska träffar (11 resor) fördelat på Kabbarp respektive Stockholm

  Studieform: Distans

  Antal platser: 24 st

  CSN-berättigad: Ja. Läs mer på CSN här!

  Pågående utbildning 
  November 2019 - Oktober 2020

  Kommande utbildningstider 
  9 november 2020 - Oktober 2021
  November 2021 - Oktober 2022
   

  Ansökningsprocess

  Ansökan till utbildningen 
  Ladda ned din ansökan här!

  4 september: Sista ansökningsdag

  9 november: Utbildningsstart


  FAQ - yh UTBILDNINGAR

  Har du frågor? Läs de vanligaste frågorna och svaren här!

  Kurstillfällen

  Hör av dig vid intresse för utbildningen!

  Liknande utbildningar

  Visa fler liknande utbildningar

  Anmälningsblankett och informationsblad

  Ansökningsblankett Konsulterande Arborist ETT Kabbarp 2020