Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK - Modul 1.2 Vegetationsytor; träd, buskar, perenner Green

Modulen är den andra delen i kursen "Skötsel och förvaltning av utemiljö" som ger ett godkänt yrkesbevis 1 enligt TCYK. Kursen vänder sig till dig som är park- och utemiljöarbetare/ trädgårdsanläggare och behöver en heltäckande kurs kring skötsel och underhåll av parker och gröna miljöer.

Kursinnehåll:

 • Växtkännedom – buskar, perenner, träd, ogräs, utplanteringsväxter
 • Namnge och identifiera 15 träd, 20 buskar, 10 perenner, 10 ogräs, 10 utplanteringsväxter
 • Plantering av buskar, perenner och utplanteringsväxter i växtbäddar
 • Plantering av utplanteringsväxter i kruka/urnor
 • Klippning av formklippt häck
 • Ogräsbekämpning och växtskydd
 • Plantering av träd
 • Beskärning av buskar

 

Du skall efter genomgången kurs ha följande kompetenser:

 • Utföra plantering utifrån planteringsritning i både växtbädd och i kruka/urna med hänsyn till växtens/växternas krav och förutsättningar
 • Arbeta förebyggande vad gäller sjukdomar och skadegörare
 • Sköta och underhålla plantering utifrån växternas krav och förutsättningar
 • Välja tidpunkt, metod och verktyg/redskap för klippning av häck
 • Utföra klippning av häck på ett korrekt och säkert sätt
 • Arbeta på ett ergonomiskt och i övrigt arbetsmiljömässigt korrekt sätt

Utrustningsbehov:

Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment. För praktiskt arbete utomhus används sedvanliga arbetskläder samt skyddsutrustning beroende på moment.

 

Frågor?

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta Hvilan Utbildning på tel.nr 040-46 37 00 eller kurs@hvilanutbildning.se

Välkommen med din anmälan!

 

Utbildningsinformation

Anmälan

Tre veckor innan kursstart.
Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person inom företaget. Obs vid för få anmälda deltagare ställs kursen in.

Kursbevis

Alla kursdeltagare får kursintyg. Godkänt i alla sju moduler ger yrkesbevis 1 "Skötsel och förvaltning av utemiljö" samt en anteckning i TCYK:s gröna bok.

Kurslängd

3 dag, kl 08.00- ca 16.00.

Kursplats

Information om plats meddelas i god tid innnan kursen startar.

ANTAL DELTAGARE

Minst 10, max 12

Svårighetsgrad

Grundläggande

Kurstillfällen

Hör av dig vid intresse för utbildningen!

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar

Vill du veta mer?

Skriv in dina uppgifter här så kontaktar vi dig gärna och berättar mer!