Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK - Modul 1.6 Naturmark, Arbetsplanering, Allmän Skötsel och översyn

Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK - Modul 1.6 Naturmark, Arbetsplanering, Allmän Skötsel och översyn Green

Modulen är den sjätte delen i kursen "Skötsel och förvaltning av utemiljö" som ger ett godkänt yrkesbevis 1 enligt TCYK. Kursen vänder sig till dig som är park- och utemiljöarbetare/ trädgårdsanläggare och behöver en heltäckande kurs kring skötsel och underhåll av parker och gröna miljöer.

Kursinnehåll:

 • Skötsel och underhåll av naturmark
 • Produktionsstyrning – Arbetsplanering
 • Allmän yttre skötsel och översyn

 

Du skall efter genomgången kurs ha följande kompetenser:

 • Hålla rent och snyggt från skräp
 • Säkerställa säkerhet för besökare
 • Tolka och arbeta efter förvaltningsplan
 • Tolka och följa arbetsritningar, arbetsbeskrivningar och produktionsplaner
 • Planera arbetsuppgifterna på ett rationellt sätt
 • Orientera sig på ritning/karta
 • Följa rutiner för åter- och avrapportering
 • Utföra regelbunden städning, rengöring, riskbedömningar
 • Utföra riskbedömningar, enklare åtgärder och reparationer
 • Följa rapporteringsrutiner

Utrustningsbehov:

Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment. För praktiskt arbete utomhus används sedvanliga arbetskläder samt skyddsutrustning beroende på moment.

 

Frågor?

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta Hvilan Utbildning på tel.nr 040-46 37 00 eller kurs@hvilanutbildning.se

Välkommen med din anmälan!

 

Utbildningsinformation

Anmälan

Tre veckor innan kursstart.
Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person inom företaget. Obs vid för få anmälda deltagare ställs kursen in.

Kursbevis

Alla kursdeltagare får kursintyg. Godkänt i alla sju moduler ger yrkesbevis 1 "Skötsel och förvaltning av utemiljö" samt en anteckning i TCYK:s gröna bok.

Kurslängd

1 dag, kl 08.00- ca 16.00.

Kursplats

Information om plats meddelas i god tid innnan kursen startar.

ANTAL DELTAGARE

Minst 15, max 20

Svårighetsgrad

Grundläggande

Kurstillfällen

Hör av dig vid intresse för utbildningen!

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar

Vill du veta mer?

Skriv in dina uppgifter här så kontaktar vi dig gärna och berättar mer!