Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK - Modul 1.1 Maskiner och Verktyg Green

Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK - Modul 1.1 Maskiner och Verktyg Green

Modulen är den sjunde delen i kursen "Skötsel och förvaltning av utemiljö" som ger ett godkänt yrkesbevis 1 enligt TCYK. Kursen vänder sig till dig som är park- och utemiljöarbetare/ trädgårdsanläggare och behöver en heltäckande kurs kring skötsel och underhåll av parker och gröna miljöer.

Kursinnehåll:

  • Handhållande av maskiner, grästrimmer, gräsklippare, häcksax, lövblås
  • Handverktyg och redskap för utemiljöskötsel
  • Åkbar gräsklippare och redskapsbärare med klippaggregat
  • Redskapsbärare med vagn

 

Du skall efter genomgången kurs ha följande kompetenser:

  • Självständigt och under eget ansvar handha verktyg/redskap/maskiner på ett korrekt sätt samt utföra daglig tillsyn och felsökning
  • Använda för ändamålet rätt skyddsutrustning
  • Läsa och följa instruktioner, anvisningar och manualer
  • Arbeta på ett ergonomiskt och i övrigt arbetsmiljömässigt korrekt sätt

Utrustningsbehov:

Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment. För praktiskt arbete utomhus används sedvanliga arbetskläder samt skyddsutrustning beroende på moment.

 

Frågor?

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta Hvilan Utbildning på tel.nr 040-46 37 00 eller kurs@hvilanutbildning.se

Välkommen med din anmälan!

 

Utbildningsinformation

Anmälan

Tre veckor innan kursstart.
Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person inom företaget. Obs vid för få anmälda deltagare ställs kursen in.

Kursbevis

Alla kursdeltagare får kursintyg. Godkänt i alla sju moduler ger yrkesbevis 1 "Skötsel och förvaltning av utemiljö" samt en anteckning i TCYK:s gröna bok.

Kurslängd

2 dag, kl 08.00- ca 16.00.

Kursplats

Information om plats meddelas i god tid innnan kursen startar.

ANTAL DELTAGARE

Minst 10, max 12

Svårighetsgrad

Grundläggande

Kurstillfällen

Hör av dig vid intresse för utbildningen!

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar

Vill du veta mer?

Skriv in dina uppgifter här så kontaktar vi dig gärna och berättar mer!