Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 6

Utbildningen vänder sig särskilt till kyrkogårdsarbetare som har praktisk erfarenhet av arbete på kyrkogård under minst två säsonger, men som saknar formell utbildning. Kursen ger dig en god teoretisk grund och värdefull fortbildning riktad specifikt mot kyrkogårdsområdet. Detta är den sista delkursen av totalt 6. Fem kursdagar plus självstudier åtgår per varje delkurs.

Kursen ges i nära samarbete med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Kursens innehåll:

  • Växtkännedom 2 TCYK forts. (del av yrkesbeviskurs)
  • Kyrkogårdsteknik och maskiner
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete på kyrkogården
  • Tillgänglighet
  • Beskärning & Trädvård TCYK forts.

I de teoretiska momenten av växtkännedomen går vi igenom växternas uppbyggnad och utseende vintertid. Praktisk växtkännedom tränar vi på under exkursioner på kyrkogårdar och i parkmiljö. Vi tittar närmare på vad E-planta är och vilket växtmaterial som ingår i sortimentet.

Under denna delkurs kommer vi in på maskiner och redskap som används på kyrkogården och vilka arbetsmiljörisker du ska beakta vid körning av maskinell utrustning.

I avsnittet Beskärning & Trädvård redovisar du den uppgift som du fick dig tilldelad i den förra delkursen. Det kan vara en problemsituation från din egen kyrkogårdsförvaltning.

Vi arbetar med frågor kring tillgänglighet på kyrkogården, och funderar samtidigt på hur man resonerar när tillgänglighet krockar med bevarande av kyrkogårdens kulturvärden. Vilka typer av funktionsvariation finns och hur påverkar det vårt arbete gentemot våra besökande? Du får lära dig vad du ska vara observant på gällande tillgänglighet på kyrkogården och hur man kan bygga bort hinder.

Vi går igenom geografiska informationssystem och hur de kan underlätta vid planering, registrering och uppföljning av kyrkogårdens skötselarbeten.

En del teori inläses på egen hand innan kursen.

Diskussioner, grupparbeten, skriftliga uppgifter och prov samt växtprov ligger till grund för bedömningen i kursen. Kursdeltagarna behöver ha god datorvana, tillgång till dator eller läsplatta och kunna tala och förstå muntlig och skriftlig svenska.

Kontaktperson

Kabbarp:

Carol Hansson

Kundansvarig kurser

Telefon

040-46 37 68

Utbildningsinformation

Anmälan

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person inom förvaltningen. 
Obs! Vid för få anmälda deltagare ställs kursen in.

Kursbevis

Alla deltagare får ett utbildningsbevis per delkurs. Efter godkända sex delkurser samt 3500 timmar praktik inom en kyrkogårdsförvaltning utfärdar Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation ett diplom.

Kurslängd

5 dagar. 

Pris

9900 kr exkl moms
I kursavgiften ingår litteratur, kursintyg och måltider. Vi serverar frukost innan kursen börjar, fika för- och eftermiddag samt lunch. Allt hemlagat från vår egen restaurang.

Svårighetsgrad

Fortsättning

Kurstillfällen

Hör av dig vid intresse för utbildningen!

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar

Ladda hem material

Diplomutbildning Kyrkogårdsförvaltningar (pdf)

Vill du veta mer?

Skriv in dina uppgifter här så kontaktar vi dig gärna och berättar mer!