Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 3

Utbildningen vänder sig särskilt till kyrkogårdsarbetare som har praktisk erfarenhet av arbete på kyrkogård under minst två säsonger, men som saknar formell utbildning. Kursen ger dig en god teoretisk grund och värdefull fortbildning riktad specifikt mot kyrkogårdsområdet. Detta är delkurs 3 av totalt 6. Fem kursdagar plus självstudier åtgår per varje delkurs.

Kursens innehåll:

  • Växtkännedom 1 TCYK forts. (del av yrkesbeviskurs)
  • Beskärning & Trädvård TCYK
  • Vår uppgift som kyrkogårdsarbetare TCYK
  • Gräsanläggning TCYK

I de teoretiska momenten av växtkännedomen går vi igenom växternas uppbyggnad och utseende vintertid. Praktisk växtkännedom tränar vi på under exkursioner på kyrkogårdar och i parkmiljö. I labbet fortsätter vi också på markläran och går igenom kompostering och dess processer.

Introduktion av beskärning och trädvård, med fokus på generell beskärning och klippning av häckar.

Vi bekantar oss med skötselplaner med olika målbeskrivning samt funktionskrav. Skötsel av planteringsytor, markbeläggningar, fast utrustning och gravplatser gås igenom. I skötselavsnittet ingår även frågor som rör biotopskydd och biologisk mångfald utifrån Miljöbalken.

Inom gräsanläggning kopplas marklära och dränering, anläggning av nya gräsytor med olika metoder samt art- och sortkännedom lämpligt för olika ståndorter.

En del teori inläses på egen hand innan kursen.

Diskussioner, skriftliga uppgifter och prov samt växtprov ligger till grund för bedömningen i kursen. Kursdeltagarna behöver ha god datorvana, tillgång till dator eller läsplatta och kunna tala och förstå muntlig och skriftlig svenska.

Kontaktperson

Kabbarp:

Carina Frank

Kundansvarig kurser - Skåne

Telefon

040-46 37 42

StockholmKabbarp:

Maria Anetoft Andersson

Ansvarig kurser - samtliga orter

Telefon

040-463705

Utbildningsinformation

Anmälan

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person inom förvaltningen. 
Obs! Vid för få anmälda deltagare ställs kursen in.

Kursbevis

Alla deltagare får ett utbildningsbevis per delkurs. Efter godkända sex delkurser samt 3500 timmar praktik inom en kyrkogårdsförvaltning utfärdas ett yrkesbevis.

KURSLÄNGD

5 dagar

Pris

11900 kr exkl moms
I kursavgiften ingår litteratur, kursintyg och måltider. Vi serverar frukost innan kursen börjar, fika för- och eftermiddag samt lunch. Allt hemlagat från vår egen restaurang.

Svårighetsgrad

Fortsättning

Kurstillfällen

Hör av dig vid intresse för utbildningen!

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar

Ladda hem material

Diplomutbildning Kyrkogårdsförvaltningar (pdf)

Vill du veta mer?

Skriv in dina uppgifter här så kontaktar vi dig gärna och berättar mer!