Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 1

Utbildningen vänder sig särskilt till kyrkogårdsarbetare som har praktisk erfarenhet av arbete på kyrkogård under minst två säsonger, men som saknar formell utbildning. Kursen ger dig en god teoretisk grund och värdefull fortbildning riktad specifikt mot kyrkogårdsområdet. Detta är delkurs 1 av totalt 6. Fem kursdagar plus självstudier åtgår per varje delkurs.

Kursen ges i nära samarbete med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Kursens innehåll:

  • Växtkännedom 1 TCYK (del av yrkesbeviskurs)
  • Växtfysiologi
  • Växtskydd för kyrkogårdens växter
  • Kyrkogårdens hotade artbestånd
  • Kyrkogårdens kulturmiljö

I de teoretiska momenten av växtkännedomen går vi igenom växternas uppbyggnad och utseende vintertid. Under växtvandringarna som sker både på kyrkogård och i parkmiljö lär du dig känna igen de olika växternas habitus och knoppsättning. Den grundläggande biologin med fysiologi, anatomi och morfologi ger en förståelse för hur växterna fungerar och tillväxer. 

Växtskyddsavsnittet inriktar sig speciellt på sjukdomar som drabbar träd och buskar på våra kyrkogårdar. Hur ska man tänka när man förnyar artbeståndet för att sprida riskerna? Aktuella smittskyddsfrågor och nya rön kring t ex biologisk bekämpning tas upp. Vi går också in i labbet och tittar på skadegörare i mikroskop.

Kulturmiljöavsnittet diskuterar begrepp och frågeställningar kopplade till kulturarvslagstiftningen och hur begravningsplatser ska vårdas och underhållas för att deras kulturhistoriska värde inte minskas.

En del teori inläses på egen hand innan kursen.

Diskussioner, grupparbeten, skriftliga uppgifter och prov samt växtprov ligger till grund för bedömningen i kursen. Kursdeltagarna behöver ha god datorvana, tillgång till dator eller läsplatta och kunna tala och förstå muntlig och skriftlig svenska.

Kontaktperson

UppsalaStockholm:

Carina Eriksson Seifert

Ansvarig kurser - Stockholm/Uppsala

Kabbarp:

Carina Frank

Kundansvarig kurser - Skåne

Telefon

040-46 37 42

Utbildningsinformation

Anmälan


Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person inom förvaltningen. 
Obs! Vid för få anmälda deltagare ställs kursen in.

Kursbevis

Alla deltagare får ett utbildningsbevis per delkurs. Efter godkända sex delkurser samt 3500 timmar praktik inom en kyrkogårdsförvaltning utfärdar Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation ett diplom.

Kurslängd

5 dagar

Pris

9900 kr exkl moms
I kursavgiften ingår litteratur, kursintyg och måltider. Vi serverar frukost innan kursen börjar, fika för- och eftermiddag samt lunch. Allt hemlagat från vår egen restaurang.

Svårighetsgrad

Fortsättning

Kurstillfällen

Ort
Kabbarp
Utbildningstid
2022-02-14 till 2022-02-18
Senaste anmälan
2021-12-01
Senaste bekräftelse
2021-12-10
Status
Aktiv
Kontaktperson

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar

Ladda hem material

Diplomutbildning Kyrkogårdsförvaltningar (pdf)

Vill du veta mer?

Skriv in dina uppgifter här så kontaktar vi dig gärna och berättar mer!