Trädgård

– en framtidsbransch med goda chanser till jobb!

Arbetsmarknadsutbildning Trädgård

Trädgård – en framtidsbransch med goda chanser till jobb!

Trädgårdsföretagen har framåtanda och ett stort behov av nya medarbetare. Hvilan Utbildning erbjuder dig en unik möjlighet till yrkesutbildning om du vill jobba inom trädgårdsnäringen med handel, anläggning eller skötsel.

Många goda skäl att välja Hvilan Utbildning

Hvilan Utbildning står för värdefull kompetens och växande möjligheter. Vårt uppdrag är att utbilda framtidens bästa medarbetare och företagare – människor som vill jobba inom trädgårdsbranschen.

Gröna Näringars trädgårdsutbildning på Hvilan

Det finns två olika inriktningar på utbildningen: Skötsel och förvaltning av utemiljö och Trädgårdsanläggning. Eftersom behovet av arbetskraft i branschen är störst inom skötselinriktningen så är det denna inriktning som oftast startas.

Utbildningen är en grundutbildning inom trädgård, motsvarande gymnasienivå och innehåller både teori och praktik. Under vintermånaderna är det mer fokus på teori och under sommarmånaderna ökad tonvikt på de praktiska lektionerna ute i skolans trädgårdar. För att din anställningsbarhet ska bli så hög som möjligt ingår praktik ute i trädgårdsföretag som en självklar del. Att få ett eget nätverk och en direkt inblick i hur branschen fungerar är en viktig del i utbildningen.

Omfattning

Heltid under ca 43-45 veckor (beroende på inriktning)

Utbildningsmål

Utbildningen är formad för att ge dig en så god anställningsbarhet inom trädgårdsbranschen som möjligt. Efter utbildningen kan du arbeta med trädgårdsanläggning, skötsel av gröna miljöer, frilandsodling av grönsaker, växthusarbete eller försäljning av växter.

För vem?

Utbildningen är till för dig som är arbetssökande och är intresserad av att jobba med trädgård. För att klara utbildningen krävs goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. Utbildningen kan kombineras med undervisning i yrkessvenska. Att jobba inom den gröna branschen är ofta fysiskt krävande och många företag efterfrågar personal med körkort när de anställer.

Var?

Utbildningen utgår från Magasinsgatan 2 men framförallt den praktiska undervisningen sker på olika platser för att ge så goda undervisningsmiljöer som möjligt.

Förkunskapskrav?

Inga, men självklart ska du ha vilja ha ett gediget intresse och en vilja att arbeta i den gröna branschen.

Det är obligatoriskt att gå en tre veckor lång förberedande utbildning för att vara behörig att gå yrkesutbildningen. Denna förberedande utbildning ges på plats på Hvilan Utbildning.Studiebesök 

Anmäl dig till studiebesök här. 

Anmäl dig senast kl 10:00 dagen innan studiebesöket! Anmälningar som inkommer efter kl. 10:00 kan vi ej garantera någon plats till.Utbildningarnas innehåll

Det finns två olika inriktningar på utbildningen; Skötsel av utemiljöer och Trädgårdsanläggning. Starter sker när det finns tillräckligt många sökanden.

Ytterligare beskrivning av de två inriktningarna:

Skötsel och förvaltning av utemiljöer innehåller bland annat skötsel av hårdgjorda och gröna ytor, skötselplaner, ogräsbekämpning, bevattning, lekplatser och reparation av träkonstruktioner.
Yrkesutgång: park- eller kyrkogårdsarbetare, miljövärd.

Trädgårdsanläggning innehåller bland annat ritningsläsning, trädgårdshistoria, utsättning, avvägning och inmätning, växtbäddar och naturstensarbeten.
Yrkesutgång: trädgårdsanläggare
 

Din anmälan

Anmäl dig först till ett studiebesök, där får du bland annat veta hur du går till väga för att anmäla ditt intresse för utbildningen till arbetsförmedlingen.

KONTAKTPERSONER

Anna-Karin Söderdahl
Tf Ansvarig AUB
anna-karin.soderdahl@hvilanutbildning.se

Växel: 040 - 46 37 00

Utbildningsinformation

Studiebesök 

Anmäl dig till studiebesök här. 

Anmäl dig senast kl 10:00 dagen innan studiebesöket! Anmälningar som inkommer efter kl. 10:00 kan vi ej garantera någon plats till.

______________________________
 

Utbildningstid

Heltid i ca 43-45 veckor. Utbildningen ges inte på distans.

Utbildningsstart

Löpande starter

Var ges utbildningen?

Utbildningen utgår från Magasinsgatan 2 men framför allt den praktiska undervisningen sker på olika platser för att ge så goda undervisningsmiljöer som möjligt.

Kurser

Utbildningen sker i form av teoretisk undervisning, laborationer, praktiska övningar, studiebesök och eget arbete. 

Studieekonomi

Utbildningen berättigar till ersättning via Arbetsförmedlingen.

Tillträde till utbildningen

Utbildningen är tillgänglig för dig som är arbetssökande och intresserad av en karriär inom trädgård. För att visa ditt intresse och söka utbildningen bokar du in dig på studiebesök och får därefter stöttning i kontakten vidare inom Arbetsförmedlingen.

Kurstillfällen

Hör av dig vid intresse för utbildningen!

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar