Trädgård

– en framtidsbransch med goda chanser till jobb!

Arbetsmarknadsutbildning Trädgård

Trädgård – en framtidsbransch med goda chanser till jobb!

Trädgårdsföretagen har framåtanda och ett stort behov av nya medarbetare. Hvilan Utbildning i Örebro erbjuder dig en unik möjlighet till yrkesutbildning om du vill jobba med skötsel inom trädgårdsnäringen.

Många goda skäl att välja Hvilan Utbildning

Hvilan Utbildning står för värdefull kompetens och växande möjligheter. Vårt uppdrag är att utbilda framtidens bästa medarbetare och företagare – människor som vill jobba inom trädgårdsbranschen.

Gröna Näringars trädgårdsutbildning på Hvilan
 

Utbildningen som erbjuds i Örebro har inriktning Skötsel och förvaltning av utemiljöer. 

Utbildningen är organiserad i moduler som innehåller både teori och praktik. Innehållet anpassas efter dina individuella behov, intressen och tidigare erfarenheter. Efter hand som utbildningen löper på och beroende på säsong blir det ökad tonvikt på de praktiska lektionerna ute i skolans trädgårdar. För att din anställningsbarhet ska bli så hög som möjligt ingår praktik ute i trädgårdsföretag som en självklar del. Att få ett eget nätverk och få en direkt inblick i hur branschen fungerar är en viktig del i utbildningen.

Omfattning

Heltid under ca 43 veckor 

Utbildningsmål

Utbildningen är formad för att ge dig en så god anställningsbarhet inom trädgårdsbranschen som möjligt. Beroende på vilken inriktning du valt kan du efter utbildningen antingen arbeta med trädgårdsanläggning eller skötsel av gröna miljöer. 

För vem?

Utbildningen är till för dig som är arbetssökande och är intresserad av att jobba med trädgård.

Var?

Utbildningen ges på: Kvinnersta 550, 705 91 Örebro

Förkunskapskrav?

Inga, men självklart ska du ha ett gediget intresse för trädgård.

Det är dock obligatoriskt att gå en två veckor lång förberedande utbildning för att vara behörig att gå yrkesutbildningen.

UtbildningENS innehåll

Utbildningen innehåller basblock med ämnena växtkännedom, beskärning och trädvård, maskiner och redskap, marken och växternas biologi samt entreprenörskap. Utöver detta läser man grund inom trädgårdsanläggning, odling samt grund och en fördjupningskurs i skötsel av utemiljöer. I utbildningen ingår även 6 veckors praktik ute hos arbetsgivare.

 

Ytterligare beskrivning av utbildningen:

Skötsel och förvaltning av utemiljöer innehåller bland annat skötsel av hårdgjorda och gröna ytor, skötselplaner, ogräsbekämpning och bevattning.
Yrkesutgång: park- eller kyrkogårdsarbetare, miljövärd.

Din anmälan

För att söka utbildningen kontaktar du din handläggare på Arbetsförmedlingen. Utbildningen ges i Örebro. 

KONTAKTPERSONER

Lennart Asp
lennart.asp@hvilanutbildning.se
Växel: 040-46 37 00

Utbildningsinformation

Studiebesök 

På onsdagar kl. 10 har vi studiebesök på skolan:

Anmäl dig till besöket genom att skicka mail till: lennart.asp@hvilanutbildning.se

 Utbildningstid

Heltid i ca 43 veckor.

Utbildningsstart

Förberedande utbildning, FUB 2 veckor. Därefter arbetsmarknadsutbildning, AUB, ca 43 veckor.

Var ges utbildningen?

Hvilan Utbildning erbjuder utbildningen i Örebro:
Kvinnersta 550
705 91 Örebro

Kurser

Utbildningen sker i form av teoretisk undervisning, laborationer, praktiska övningar, studiebesök och eget arbete. 

Studieekonomi

Utbildningen berättigar till ersättning via Arbetsförmedlingen.

Tillträde till utbildningen

Utbildningen är tillgänglig för dig som är arbetssökande och intresserad av en karriär inom trädgård. Kontakt Arbetsförmedlingen om du är intresserad av utbildningen.

Kurstillfällen

Hör av dig vid intresse för utbildningen!

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar