Arbetsmarknadsutbildning Trädgård 40 v

Trädgård – en framtidsbransch med goda chanser till jobb!

Trädgårdsföretagen har framåtanda och ett stort behov av nya medarbetare. Hvilan Utbildning erbjuder dig en unik möjlighet till yrkesutbildning om du vill jobba inom trädgårdsnäringen med odling, handel, anläggning eller skötsel.

Många goda skäl att välja Hvilan Utbildning

Hvilan Utbildning står för värdefull kompetens och växande möjligheter. Vårt uppdrag är att utbilda framtidens bästa medarbetare och företagare – människor som vill jobba inom trädgårdsbranschen.

Gröna Näringars trädgårdsutbildning på Hvilan
 

Utbildningen som erbjuds i Örebro har inriktning Skötsel och förvaltning av utemiljöer. 

Utbildningarna är organiserade i moduler som innehåller både teori och praktik. Innehållet anpassas efter dina individuella behov, intressen och tidigare erfarenheter. Efter hand som utbildningen löper på och beroende på säsong blir det ökad tonvikt på de praktiska lektionerna ute i skolans trädgårdar. För att din anställningsbarhet ska bli så hög som möjligt ingår praktik ute i trädgårdsföretag som en självklar del. Att få ett eget nätverk och få en direkt inblick i hur branschen fungerar är en viktig del i utbildningen.

Till hjälp på vägen mot en anställning finns också olika yrkesbevis. För att få yrkesbevis i en modul gör du teoretiska och praktiska prov med godkänt resultat. Yrkesbevisen intygar att du har den teoretiska och praktiska kompetens inom området som branschen bestämt.

Du kan få yrkesbevis i:

  • Växtkännedom, indelat i 2 steg
  • Beskärning och trädvård
  • Ritningsläsning, avvägning och utsättning
  • Lekredskap och träarbeten
  • Skötsel och förvaltning av utemiljö

 

Omfattning

Heltid under ca 40 veckor 

Utbildningsmål

Utbildningen är formad för att ge dig en så god anställningsbarhet inom trädgårdsbranschen som möjligt. Beroende på vilken inriktning du valt kan du efter utbildningen antingen arbeta med trädgårdsanläggning, skötsel av gröna miljöer, frilandsodling av grönsaker, växthusarbete eller försäljning av växter.

För vem?

Utbildningen är till för dig som är arbetssökande och är intresserad av att jobba med trädgård.

Var?

Utbildningen kommer att ske Rosängens (fd. Miljövårdscentrums) lokaler i Örebro.

Förkunskapskrav?

Inga, men självklart ska du ha ett gediget intresse för trädgård.

Det är dock obligatoriskt att gå en tre veckor lång förberedande utbildning för att vara behörig att gå yrkesutbildningen.

Utbildningarnas innehåll

 

Utbildningen innehåller basblock med ämnena växtkännedom, beskärning och trädvård, maskiner och redskap, marken och växternas biologi samt entreprenörskap. Utöver detta läser man grund inom trädgårdsanläggning, odling samt grund och fördjupning i Skötsel och förvaltning. I utbildningen ingår även ca 6 veckors praktik ute hos arbetsgivare.

 

Ytterligare beskrivning av utbildningen:

Skötsel och förvaltning av utemiljöer innehåller bland annat skötsel av hårdgjorda och gröna ytor, skötselplaner, ogräsbekämpning, bevattning, lekplatser och reparation av träkonstruktioner.
Yrkesutgång: park- eller kyrkogårdsarbetare, miljövärd.

Din anmälan

För att söka utbildningen kontaktar du din handläggare på Arbetsförmedlingen. Utbildningen ges i Örebro. 

KONTAKTPERSONER

 

Sandra Lennartsson
Utbildningschef vuxenutbildning
sandra.lennartsson@hvilanutbildning.se

Växel: 040 - 46 37 00

Utbildningsinformation

Utbildningstid

Heltid i ca 40 veckor.

COVID-19

Följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansundervisning. Delar av undervisning kan ske på distans, via våra plattformar, men praktiska moment görs på plats.  

Utbildningsstart

Förberedande utbildning, FUB 3 veckor. Därefter arbetsmarknadsutbildning, AUB, ca 40 veckor.

Var ges utbildningen?

Hvilan Utbildning erbjuder utbildningen i Örebro i Rosängens lokaler (fd. Miljövårdscentrums).

Sommarrovägen 20, 702 30 ÖREBRO

  • Om du åker buss ta linje 5 mot Adolfsberg. Gå av på hållplats Storbackavägen. 

Studiebesök 

Studiebesök hålls ibland inför starter. Om du är intresserad av att komma på studiebesök, anmäl dig här: Anmälan

Kurser

Utbildningen sker i form av teoretisk undervisning, laborationer, praktiska övningar, studiebesök och eget arbete. 

Studieekonomi

Utbildningen berättigar till ersättning via Arbetsförmedlingen.

Tillträde till utbildningen

Utbildningen är tillgänglig för dig som är arbetssökande och intresserad av en karriär inom trädgård. Kontakt Arbetsförmedlingen om du är intresserad av utbildningen.

Kurstillfällen

Hör av dig vid intresse för utbildningen!

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar

Ladda hem broschyrerna

AUB infoblad Örebro (pdf)