Arbetsmarknadsutbildning - Trädgård

– en framtidsbransch med goda chanser till jobb!

Arbetsmarknadsutbildning Trädgård 40 v

Trädgård – en framtidsbransch med goda chanser till jobb!

Trädgårdsföretagen har framåtanda och ett stort behov av nya medarbetare. Hvilan Utbildning erbjuder dig en unik möjlighet till yrkesutbildning om du vill jobba inom trädgårdsnäringen med skötsel.

Många goda skäl att välja Hvilan Utbildning

Hvilan Utbildning står för värdefull kompetens och växande möjligheter. Vårt uppdrag är att utbilda framtidens bästa medarbetare och företagare – människor som vill jobba inom trädgårdsbranschen.

Trädgårdsutbildning på Hvilan

Trädgård är en bransch med ett mycket stort anställningsbehov av utbildad personal. Utbildningarna är organiserade i moduler som innehåller både teori och praktik. Innehållet anpassas efter dina individuella behov, intressen och tidigare erfarenheter. Efter hand som utbildningen löper på och beroende på säsong blir det ökad tonvikt på de praktiska lektionerna ute i skolans trädgårdar. För att din anställningsbarhet ska bli så hög som möjligt ingår praktik ute i trädgårdsföretag som en självklar del. Att få ett eget nätverk och få en direkt inblick i hur branschen fungerar är en viktig del i utbildningen. Utbildningen är framtagen, utifrån erat behov och är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Hvilan Utbildning.

Kursen innehåller bland annat skötsel och förvaltning av utemiljöer, skötselplaner, ogräsbekämpning, beskärning och trädvård, växtkunskap, växtnäring samt samt arbetsmiljö, säkerhet och ergonomi.

REKRYTERINGSUTBILDNING

Vid starten i juli kommer en del av klassen vara kopplad till arbetsgivare med rekryteringsbehov, dvs. en rekryteringsutbildning. Dessa arbetsgivare har ett uttalat rekryteringsbehov och kommer vara med på informationsträffar för att göra ett urval. De har varit med och format utbildningen samt kommer vara delaktiga under utbildningens gång.

Samtliga företag är aktiva inom skötsel och förvaltning i Stockholm. En av arbetsgivarna arbetar specifikt med privatträdgårdar, vilket kräver kunskap om olika historiska epoker inom trädgårdsdesign och hur man kan förvalta dessa.  

Omfattning

Utbildningen är en heltidsutbildning på 35 veckor som bygger på en kombination av teoretisk kunskap och praktisk tillämpning. En viktig del i utbildningen är praktik ute i trädgårdsbranschen, där möjlighet ges att skapa dina egna nätverk.

Utbildningen ger kursintyg inom trädgård motsvarande trädgårdgymnasiet. Utbildningen siktar mot yrkesbevis genom Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté – TCYK. Efter godkänd kurs och prov behöver du ett och ett halvt års praktiskt arbete för att få ”Grönt kort”.

Yrkesutgång:

Trädgårdsarbetare, park- eller kyrkogårdsarbetare.

För vem?

Utbildningen är till för dig som är arbetssökande och är intresserad av att jobba med trädgård. 

Var?

Stockholm

Förkunskapskrav?

Inga, men självklart ska du ha ett gediget intresse för trädgård.

Kursplan

Växtkännedom 

 • Sortiment av träd, buskar, perenner och sommarblommor.
  (kan efter praktik1 ge yrkesbevis från TCYK)

Markens och växternas biologi 

 • Växters anatomi och fysiologi, inkluderar tillväxtfaktorer, tillväxtreglering, jordars egenskaper, växt­näring, grunderna i växtskydd.

Beskärning och trädvård

(kan efter praktik1 ge yrkesbevis från TCYK)

Trädgårdsmaskiner

 • Grunderna i att använda de vanligaste maskinerna och redskapen inom trädgård.

Skötsel och förvaltning 

 • Skötselåtgärdernas biologiska påverkan på enskilda växter, gräsytor och planteringsytor samt anpassning av skötselåtgärder efter växternas biologi.
 • Utemiljöers funktion för olika brukargrupper och anpassning av skötselåtgärder efter funktion.
 • Känna till hur man upprättar skötselplaner, arbetsritningar och arbetsbeskrivningar.
 • Kunna tolka skötselplaner, arbetsritningar och arbetsbeskrivningar.
 • Känna till olika sätt att formulera skötseluppdrag enligt funktions eller frekvensstyrd plan.
 • Känna till och praktiskt kunna utföra beskärning av träd och buskar enligt grundprinciper.
 • Praktisk tillämpning – lära sig grunderna i att köra mindre redskap såsom häcksax, trimmer, gräsklippare samt att kunna hantera handredskap.
 • Parker, kyrkogårdar och trädgårdsanläggningar. Deras funktion uppbyggnad och läge.
 • Arbetsmiljö och säkerhet, ergonomi
 • HLR
 • Entreprenörskap

1. För att få yrkesbevis från TCYK behövs utöver grundutbildningen, godkända kurser och prov samt 2400 timmars praktik inom yrket.


Vill du veta mer?
 

För mer information kontakta: sandra.lennartsson@hvilanutbildning.se eller Arbetsförmedlingen.


Ansökning

Utbildningen är tillgänglig för dig som är arbetslös och intresserad av en karriär inom trädgård. För att visa intresse och söka utbildningen börjar du genom att anmäla dig till studiebesök (se till höger på sidan).

Kontaktpersoner

Sandra Lennartsson
Utbildningschef vuxenutbildning
sandra.lennartsson@hvilanutbildning.se
Växel: 040-46 37 00

Utbildningsinformation


Studiebesök 

Anmäl dig till ett digitalt studiebesök. Under det digitala studiebesöket får du ta del av matnyttig information om Hvilan Utbildning, våra utbildningar - och såklart ställa dina frågor om utbildningen du är intresserad av! 

Anmäl dig här!

______________________________

Var ges utbildningarna?

Stockholm, Frescati Hage

Utbildningstid

Heltid i 2 veckor + ca 40 veckor huvudutbildning. Utbildningen ges inte på distans.

Utbildningstillfällen

Starter planeras inför våren 2021!
 

Kurser

En kombination av teoretisk kunskap och praktisk tillämpning. En viktig del i utbildningen är praktik ute i trädgårdsbranschen, där möjlighet ges att skapa dina egna nätverk.

Studieekonomi

Utbildningen berättigar till studiestöd från Arbetsförmedlingen.

Tillträde till utbildningen

Utbildningen är till för dig som är arbetssökande eller riskerar att bli arbetslös och är intresserad av att jobba med trädgård. 

ANSÖKNING

Utbildningen är tillgänglig för dig som är arbetslös och intresserad av en karriär inom trädgård. För att visa intresse och söka utbildningen - anmäl dig till studiebesök.

Kurstillfällen

Hör av dig vid intresse för utbildningen!

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar

Ladda hem broschyrerna

AUB infoblad Stockholm (pdf)