Arbetsmarknadsutbildning Trädgård 40 v

Trädgård – en framtidsbransch med goda chanser till jobb!

Trädgårdsföretagen har framåtanda och ett stort behov av nya medarbetare. Hvilan Utbildning erbjuder dig en unik möjlighet till yrkesutbildning om du vill jobba inom trädgårdsnäringen med odling, handel, anläggning eller skötsel.

Många goda skäl att välja Hvilan Utbildning

Hvilan Utbildning står för värdefull kompetens och växande möjligheter. Vårt uppdrag är att utbilda framtidens bästa medarbetare och företagare – människor som vill jobba inom trädgårdsbranschen.

Gröna Näringars trädgårdsutbildning på Hvilan

Du kan välja mellan tre olika grundutbildningar. Huvudinriktningarna är Trädgårdsanläggning, Trädgårdsodling och Skötsel och förvaltning av utemiljö.

Utbildningarna är organiserade i moduler som innehåller både teori och praktik. Innehållet anpassas efter dina individuella behov, intressen och tidigare erfarenheter. Efter hand som utbildningen löper på och beroende på säsong blir det ökad tonvikt på de praktiska lektionerna ute i skolans trädgårdar. För att din anställningsbarhet ska bli så hög som möjligt ingår praktik ute i trädgårdsföretag som en självklar del. Att få ett eget nätverk och få en direkt inblick i hur branschen fungerar är en viktig del i utbildningen.

Till hjälp på vägen mot en anställning finns också olika yrkesbevis. För att få yrkesbevis i en modul gör du teoretiska och praktiska prov med godkänt resultat. Yrkesbevisen intygar att du har den teoretiska och praktiska kompetens inom området som branschen bestämt.

Du kan få yrkesbevis i:

  • Växtkännedom, indelat i 2 steg
  • Beskärning och trädvård
  • Ritningsläsning, avvägning och utsättning
  • Lekredskap och träarbeten
  • Skötsel och förvaltning av utemiljö
  • Naturstensarbeten, indelat i 2 steg

Omfattning

Heltid under ca 40 veckor

Utbildningsmål

Utbildningen är formad för att ge dig en så god anställningsbarhet inom trädgårdsbranschen som möjligt. Beroende på vilken inriktning du valt kan du efter utbildningen antingen arbeta med trädgårdsanläggning, skötsel av gröna miljöer, frilandsodling av grönsaker, växthusarbete eller försäljning av växter.

För vem?

Utbildningen är till för dig som är arbetssökande och är intresserad av att jobba med trädgård.

Var?

Hvilan Utbildning i Kabbarp, Skåne. 

Förkunskapskrav?

Inga, men självklart ska du ha ett gediget intresse för trädgård.

Det är dock obligatoriskt att gå en två - fyra veckor lång förberedande utbildning för att vara behörig att gå yrkesutbildningen. Denna förberedande utbildning ges på plats på Hvilan Utbildning:

  • 19 augusti - 13 september: Test och kartläggning Bas

Utbildningarnas innehåll

Du väljer en av nedanstående inriktningar. Alla tre inriktningar innehåller samma basblock med ämnena växtkännedom, beskärning och trädvård, maskiner och redskap, marken och växternas biologi samt entreprenörskap. 

Skötsel och förvaltning av utemiljöer innehåller bland annat skötsel av hårdgjorda och gröna ytor, skötselplaner, ogräsbekämpning, bevattning, lekplatser och reparation av träkonstruktioner.
Yrkesutgång: park- eller kyrkogårdsarbetare, miljövärd

Trädgårdsanläggning innehåller bland annat ritningsläsning, trädgårdshistoria, utsättning, avvägning och inmätning, växtbäddar och naturstensarbeten.
Yrkesutgång: trädgårdsanläggare

Trädgårdsodling innehåller bland annat grönsaksodling på friland samt odling av blommor och grönsaker i växthus och försäljning och exponering av blommor och grönsaker. 
Yrkesutgång: frilands- eller växthusodlare, försäljare av växter vid handelsträdgård eller garden-center.

Din anmälan

För att söka utbildningen kontaktar du din handläggare på Arbetsförmedlingen. Utbildningen ges i Kabbarp, Skåne. 

KONTAKTPERSONER

Sandra Lennartsson, sandra.lennartsson@hvilanutbildning.se
Kurt-Olov Sjöström, kurt-olov.sjostrom@hvilanutbildning.se

040 - 46 37 00

Utbildningsinformation

Utbildningstid

Heltid i ca 40 veckor. Utbildningen ges inte på distans.

Utbildningsstart

Förberedande utbildning, FUB 4 veckor

  • 27 maj - 20 juni 2019: Test och kartläggning Bas
  • 19 augusti - 13 september 2019: Test och kartläggning Bas

Arbetsmarknadsutbildning, AUB ca 40 veckor beroende på inriktning:

  • 16 september 2019 - juli 2020

Var ges utbildningen?

Hvilan Utbildning erbjuder utbildningen i Kabbarp, Skåne.

Studiebesök 

Välkommen att göra studiebesök hos oss varje torsdag kl. 13:00-14:00 (ej vecka 29 & 30). 

OBS! - Kontakta Hvilan per telefon, 040-46 37 00 eller mail,   info@hvilanutbildning.se för att boka in ett studiebesök.

Kurser

Utbildningen sker i form av teoretisk undervisning, laborationer, praktiska övningar, studiebesök och eget arbete. 

Studieekonomi

Utbildningen berättigar till studiestöd från Arbetsförmedlingen.

Tillträde till utbildningen

Utbildningen är tillgänglig för dig som är arbetssökande och intresserad av en karriär inom trädgård. För att visa ditt intresse och söka utbildningen kontaktar du Arbetsförmedlingen på din ort.

Tips om boende!

Om du har långt till dina studier kan vi tipsa om boendemöjligheter på skolans eget studentboende i Kabbarp, Skåne. Klicka här för mer information.

Kurstillfällen

Hör av dig vid intresse för utbildningen!

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar

Ladda hem broschyrerna

Hvilan Yrkesutbildning informationsblad Kabbarp 2019