Praktik och svenska en väg in för trädgårdsintresserade

GroGrund är en utbildningssatsning för vuxna asylsökande som ger introduktion till arbete inom trädgårdsbranschen, undervisning i svenska och yrkespraktik under 20 veckor. Syrianska Reem Khalaf är en av dem som har gått GroGrund, enligt henne en mycket bra väg in i det svenska samhället.

Efter 15 månader i Sverige har 23-åriga Reem Khalaf, utbildad agronom från Al-Hasakah i nordöstra Syrien, kommit en bra bit på väg mot sitt mål, att bli forskare inom växtsjukdomar. Genom utbildningsprojektet GroGrund har Reem fått bra träning i svenska och god inblick i den svenska arbetsmarknaden.

"Jag fick jättebra kontakt både med min lärare och med arbetskamraterna på kyrko­gården där jag gjorde min praktik", säger Reem Khalaf.

Bra språkträning

Reem har bara gott att säga om GroGrundkursen på Hvilan Utbildning. Utöver kontakterna med lärarna, studiekamraterna och kollegorna på kyrkogården, och den möjlighet det gav att hela tiden öva sig i att tala svenska, fick hon genom lektionerna tillfälle att både läsa och skriva på det nya språket. Svenska har hon också studerat på egen hand hemma och talat med andra både på skolan och på språkcafé i Malmö.

Reem har sällskap av sina två bröder i det nya hemlandet, men föräldrarna stannade kvar i Syrien. Hon hörde talas om GroGrund genom en vän, sökte genast till utbildningen som nu är avslutad. Hennes nästa steg är att studera förberedande engelska så att hon sedan ska kunna söka till en mastersutbildning på SLU i Alnarp eller på Lunds universitet.

Insteg i trädgårdsbranschen

GroGrund trädgård är en utbildning på 20 veckor som vänder sig till vuxna asylsökande och ger en introduktion till arbete inom trädgårdsbranschen. Parallellt med introduktionen till trädgård läser deltagarna svenska som motsvarar SFI kurs B/C och gör praktik på kyrkogårdar i Lunds stift. GroGrund är ett pilotprojekt som ges i samarbete mellan Hvilan Utbildning och Sensus. 

Idén till utbildningen kom från Rebecka Hedén Judt, verksamhetsutvecklare på Sensus.

"Jag läste att det saknades trädgårdsmästare på kyrkogårdarna, säger Rebecka. Samtidigt hade vi i församlingarna en ökad asylverksamhet. Tanken föddes att ge asylsökande en chans till praktik i väntan på besked om uppehållstillstånd."

Rebecka frågade Hvilan Utbildning som hon visste hade utbildningar både inom trädgård och SFI – svenska för invandrare, om de ville skapa en kurs för asylsökande. Resultatet blev GroGrund trädgård.

De som vill studera vidare kan gå SFI Odling & Trädgård, en arbetsmarknadsutbildning på 1,5 år där de studerande läser trädgård och svenska parallellt för att sedan kunna arbeta på parkförvaltningar, på kyrkogårdar eller i handelsträdgårdar. Kravet för den, utöver GroGrund är att ha nått SFI nivå C och fått uppehållstillstånd.

Relaterade utbildningar

Namn Utbildningsform Ort & datum