Plant Truck tar trädgården till staden

2017-05-18

Med sin gröna matvagn på Malmö Garden Show tar Hvilan Utbildning köksträdgården till staden. Dessutom deltar skolan med en väldoftande balkong, öppnar gårdsbutik i Slottsträdgården och visar sitt urval av utbildningar för de gröna näringarna. På Malmö Garden Show får skolans studerande visa vad de kan.

Malmö Garden Show är höjdpunkten för trädgårdsintresserade Malmöbor och andra som besöker staden under de tre dagar som utställningen pågår, 2-4 juni 2017.

Hvilan Utbildning deltar i år med idéträdgården Plant Truck och balkongen Scentinelle – en doftupplevelse. Båda bidragen är skapade av skolans personal och studerande i skönt samarbete.

Plant Truck är en grön version av de mobila matstånden, en grön mötesplats som kan flyttas från stadsdel till stadsdel. Vid trucken kan stadsbor köpa nyskördade örter och grönsaker, plocka sina egna bär från de flyttbara odlingarna, träffa gamla vänner och skaffa sig nya. Idéträdgården är ett komplett stycke gatumiljö med Plant Truck, flyttbara odlingslådor och mobila oljefat med grönsaker, örter och bärbuskar. Gatumiljö är anlagd av anläggningsstuderande på Hvilan medan växterna har odlats av studerande inom trädgård.

Scentinelle – en doftupplevelse är en balkongdröm fylld av blomdoftande kreationer komplett med klänning, bad och tårta, skapade av skolans floriststuderande.

Hvilan Utbildning vann både Best in Show och publikens pris för sin idéträdgård 2015. Med idéträdgården Plant Truck och balkongen Scentinelle hoppas skolan på framgång även i år.

 

Ursprunglig beskrivning av Hvilans tävlingsbidrag:

Plant Truck – den mobila trädgården av Hvilan Utbildning
Med den här idéträdgården vill vi ta trädgården till staden. Vi har skapat en plant truck (en grön version av food truck) som är fylld med ätbara växter. Idéträdgården består av en hårdgjord yta skapad av våra anläggningselever och är tänkt att se ut som ett stycke utskuren urban miljö där vår plant truck är parkerad intill en trottoarkant. Den hårdgjorda ytan är förutom plant trucken fylld med flyttbara odlingslådor och mobila oljefat fyllda med grönsaker, örter och bärbuskar.
Vår mobila trädgård är tänkt som en grön mötesplats som kan flyttas från stadsdel till stadsdel och erbjuda stadsbor nyskördade örter och grönsaker eller självplock på bär samtidigt som det finns plats för umgänge och nya möten. Mycket av växterna är odlade av våra odlingselever och för den som har en egen trädgård finns spännande, ätbara växtkombinationer att inspireras av.