På Hvilan Utbildning kan du läsa Sfi Trädgård

2019-04-02

En framtidsbransch med goda arbetsmöjligheter!

Med en gedigen grundutbildning finns det goda möjligheter att få arbete i trädgårds- och odlingsbranschen. Sfi Trädgård på Hvilan Utbildning är en yrkesmässig utbildning kombinerad med Sfi.

 

Är du intresserad eller vill veta mer?

Gå in på www.yrkessfiskane.se eller ta kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen, vuxenutbildningen i din hemkommun eller läs mer om Hvilans utbildning HÄR.