Ny utbildning tillgodoser trädgårdsbranschens kompetensförsörjning

2017-01-05

I november 2016 startade en ny utbildning på Gotland. Det är ett unikt samarbete mellan Gotland Grönt Centrum AB och Hvilan Utbildning, två organisationer med mycket stor kompetens och utbildningsvana inom trädgårdsbranschen. 

Elisabeth Broberg Lewén, vd för Hvilan Utbildning och Susanne Welin Berger, vd för Gotland Grönt Centrum AB berättar här mer om hur utbildningen skapats utifrån branschens rekryteringsbehov.

Två gröna organisationer i samarbete

Gotland Grönt Centrum AB startades i början av 2015 av LRF, Hushållssällskapet Gotland och Region Gotland som också är ägare av organisationen. Syftet var att utgöra ett nav för utbildning, utveckling och andra tjänster inom den gröna näringen på Gotland. Alla fastigheter på området hyrs och skoljordbruket arrenderas från Region Gotland. Gårdens drift omfattar med 260 hektar åker, 130 hektar skog, 85 mjölkkor samt 45 pälstackor. Gotland Grönt Centrum AB hyr ut lokaler till tretton företag, bland andra LRF, Hushållningssällskapet Gotland, SLU, Växa Sverige, Gård och Djurhälsan, Studieförbundet Vuxenskolan som tillsammans bildar ett kreativt företagskluster. Gotland Grönt Centrum AB bedriver gymnasie- och vuxenutbildning inom de gröna näringarna.

Hvilan Utbildning är idag Sveriges största utbildare inom den gröna näringen och ägs av GRO – den Gröna Näringens Riksorganisation. Skolan bedriver gymnasium, YH-utbildningar, ettåriga trädgårdsutbildningar inom YrkesVux och AUB (arbets­marknadsutbildningar), Språk­intro­duktion för nyanlända, Yrkes­introduktion, Yrkes-SFI samt Uppdragsutbildningar. Hvilan har idag verksamhet i Åkarp, Kristianstad, Stockholm, Järna och på Gotland.

Utbildning inom skötsel och förvaltning

Liksom i övriga Sverige finns ett skriande behov hos företag inom skötsel och förvaltning att anställa kompetent personal. Stor personalbrist finns bland annat inom Svenska kyrkan och de större fastighetsbolagen. En diskussion har förts mellan Gotlands Arbetsförmedling och arbetslivets företrädare och resultatet är en 30 veckors arbetsmarknadsutbildning på heltid. Utbildningen ger utbildningsbevis inom trädgård motsvarande en gymnasial utbildning och de studerande kan även ta yrkesbevis genom Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté – TCYK.

Både praktik och teori

Utbildningen är en kombination av praktik och teori och innehåller bland annat skötsel och förvaltning av utemiljöer, skötselplaner, bevattning, marklära, beskärning och trädvård, botanik, växtnäring, arbets­miljö och säkerhet samt ergonomi. 

Rätt deltagare och hög anställningsbarhet

Inför utbildningen hålls intervjuer med alla sökande. I skrivande stund har tjugo studerande blivit rekommenderade och antagna till utbildningen. Alla som blivit antagna har ett genuint intresse av trädgård och vill gärna arbeta i branschen efter utbildningen. I Skåne och i Stockholm – där Hvilan Utbildning bedriver utbildningen sedan två år – har de studerande haft en fantastisk anställningsbarhet: 9 av 10 har fått en anställning efter utbildningen.

En spännande framtid

Företrädarna för Gotland Grönt Centrum AB och Hvilan Utbildning ser båda positivt på framtiden.

Susanne Welin Berger säger:

”Vi ser fram emot att ha ett långsiktigt samarbete med Hvilan utbildning AB så att vi tillsammans kan erbjuda utbildningar med hög kvalitet”. 

Elisabeth Broberg Lewén avslutar:

”Samarbetet i klustret Gotland Grönt Centrum, framtidssäkrar kompetensförsörjningen i trädgårdsbranschen”.