Hvilan Utbildning vinner dubbelt Guld på Malmö Garden Show 2017!

2017-06-07

Hvilan Utbildning vinner dubbelt guld på Malmö garden show. Med sin gröna Plant Truck på Malmö Garden Show 2017 tog Hvilan Utbildning inte bara köksträdgården till staden. Hvilan Utbildning vann även Guld för sin prunkande mötesplats!
Samtidigt vann Hvilan publikenspris i balkongtävlingen med balkongen "Scentinelle- en doftupplevelse".

Hvilans Plant Truck var en grön version av de mobila matstånden – en grön mötesplats som skulle kunna flyttas från stadsdel till stadsdel. Vid trucken kan stadsbor köpa nyskördade örter och grönsaker, plocka sina egna bär från de flyttbara odlingarna, träffa gamla vänner och skaffa sig nya.

Gatumiljön är anlagd av anläggningsstuderande på Hvilan medan växterna har odlats av studerande inom trädgård.