Hvilan Utbildning ställer ut på Elmia Park

2017-09-29

Hvilan Utbildning ställer ut i monter B07:12 på Elmia Park i Jönköping den 26-28 september. Syftet är framförallt att informera om skolans uppdragsutbildningar.

 Välutbildade medarbetare ökar konkurrenskraften och kan förbättra lönsamheten i organisationen, säger Anna Andersson, som är utbildningsansvarig på Hvilan Utbildnings uppdragsutbildningar.

Under tre intensiva dagar ställer Hvilan Utbildning ut på Elmia Park. Under dessa mässdagar står växtkraft, anläggningskraft och attraktionskraft i centrum på Sveriges största branschmässa för grönytor och utemiljöer.

På mässan presenterar Hvilan sina kompetenshöjande kurser och utbildningar, som riktar sig till alla inom den gröna näringen, exempelvis arborister, odlingsföretag, plantskolor, anläggnings- och skötselföretag, kommunal parkförvaltning, kyrkogårdsförvaltning och fastighetsbolag.

 Alla uppdragsutbildningar anpassas efter kundernas behov. Vi är flexibla och kan även förlägga kurser ute på arbetsplatserna, säger Anna Andersson och påpekar att rätt kompetensutveckling även ger motiverade och engagerade medarbetare som trivs på sin arbetsplats.

Hvilans medverkan på Elmia Park sker i samarbete med STAF, Trädgårdsanläggarna i Sverige.

Mer information

För mer information, kontakta: Anna Andersson, utbildningsansvarig för Hvilans uppdragsutbildningar, tel: 040-46 37 05, mail: anna.andersson@hvilanutbildning.se

Om Hvilan Utbildning

Hvilan Utbildning är Sveriges största utbildare inom den gröna näringen och ägs av GRO – Gröna Näringens Riksorganisation. Hvilan Utbildning bedriver gymnasium, YH-utbildningar, ettåriga trädgårdsutbildningar inom YrkesVux och AUB (arbetsmarknadsutbildningar), Språkintroduktion för nyanlända, Yrkesintroduktion, Yrkes-SFI samt Uppdragsutbildningar med kompetensutveckling för anställda inom trädgårdsföretag, kyrkogårdsförvaltningar, kommuner och fastighetsbolag. Skolan har verksamhet i Åkarp, Stockholm, Järna och på Gotland. www.hvilanutbildning.se