Hvilan på plats på de stora gymnasiemässorna

2017-11-07

Malmö

Den så kallade TODO-mässan är en årligen återkommande mötesplats för unga Malmöbor med fokus på studier och arbete.

Hvilan Utbildning finns på plats med en kreativ och inspirerande monter på temat ”Grönt klassrum” samt en monter med inriktning mot framtida gymnasieelever. Här finns lärare, elever och branschrepresentanter på plats för att berätta om alla de utbildningar man erbjuder.

Men det handlar också mycket om att förmedla arbetsmarknaden och möjligheterna som finns inom de gröna näringarna. Det kommer under de tre mässdagarna att finnas flera representanter för företag och branschorganisationer på plats vilket gör Hvilans monter till en heltäckande branschmonter!

På gymnasiesidan finns flera nyheter att berätta om. Inte minst programmet Odling och gastronomi som rönt mycket stort intresse. Hvilans moderna och högaktuella version av tänkesättet ”från jord till bord”!


Göteborg

Besök Hvilan Utbildning på Gymnasiedagarna i Göteborg

Den 10-12 oktober hittar du Hvilan Utbildning på Gymnasiedagarna i Göteborg på Svenska Mässan.

Gymnasiedagarna är till för dig som snart ska göra ditt gymnasieval och Hvilan Utbildning på plats under alla tre mässdagar. Du hittar oss i monter F03:16 och där får du all information om våra olika gymnasieprogram.

Besök vår monter på mässan och prata gymnasieval samtidigt som du får en uppfattning om hur det är att läsa på Hvilan Utbildning.


Stockholm

Hvilan startar nytt gymnasium i Stockholm

23–25 november kan ni hälsa på oss i monter C14:39 på Gymnasiemässan. Det handlar förstås om att Hvilan Utbildning startar ett nytt gymnasium centralt i Stockholm, och att vi gärna vill träffa dig för att berätta mer om skolan.

Våra gymnasiestuderande i Stockholm kommer att kunna välja att läsa på det NaturvetenskapligaSamhällsvetenskapliga eller Ekonomiska programmet – på en skola med modernt miljötänk och framtiden i fokus.