Grön utbildning fyller behov – branschdag knyter samman

2017-02-21

Studenterna på arbetsmarknadsutbildning med trädgårdsinriktning på Hvilan Utbildning fick den 16 februari träffa lokala arbetsgivare inom de gröna näringarna. På Branschdag för gröna näringar på Roma Löfsta på Gotland mötte ett tiotal representanter för företag och organisationer upp för att berätta om sina verksamheter och knyta kontakter för framtiden, både med eleverna och med varandra.

Behovet av kunnig arbetskraft inom de gröna näringarna är stort såväl på Gotland som i hela Sverige. För att försöka råda bot på detta på Gotland har Hvilan Utbildning fått uppdraget att bedrivae en 30-veckors arbetsmarknadsutbildning inom trädgård, i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och Gotland Grönt Centrum. Till sommaren går 19 studenter ut därifrån, och därför bjöd skolan in till Branschdag den 16 februari.

Pernilla Johansson, stadsträdgårdsmästare på Region Gotland är en av initiativtagarna till utbildningen. Hon deltog själv i Branschdagen med ett kort föredrag.

Inför förra sommaren sökte vi trettio personer som skulle arbeta i våra parker och andra grönområden, säger Pernilla Johansson. Vi fick 60 ansökningar och endast två hade tidigare erfarenhet. Då insåg jag att vi måste göra något.

Efter mycket arbete och en upphandlingsomgång fick Hvilan Utbildning, trädgårdsbranschens egen skola med säte i Skåne, uppdraget att starta en arbetsmarknadsutbildning inom trädgård på Gotland. Studenterna slussas dit via Arbetsförmedlingen och går ut med mycket stor chans till anställning hos någon av deltagarna i Branschdagen.

Jag tror att fem av dem redan har anställning redan nu, säger Pernilla Johansson. Behovet av personal är mycket stort, både nu och i framtiden, så fler kommer att ha chans till jobb.

Hvilan Utbildning är en icke vinstdrivande skola som ägs av GRO – Gröna Näringens Riksorganisation – med enda syfte att försörja trädgårdsbranschen med välutbildad personal.


Tre frågor till företag som deltar
i Branschdagen på Hvilan Utbildning på Gotland

 1. Varför är du på Branschdagen och vilka förväntningar har du?
 2. Vilka behov har ni vad gäller arbetskraft?
 3. Ser du att studerande från Hvilans trädgårdsutbildning kan fylla ert behov av arbetskraft?


Margareta och Göran Hoas
Lilla Bjers HB som är en KRAV-certifierad grönsaksgård, gårdsbutik och krog.

 • Vi blev inbjudna och tyckte att det verkade intressant. Det är ett positivt sätt att träffa både andra företagare i branschen och studerande.
 • Vi har nästan fyllt årets behov men kommer att behöva folk även nästa år. 
 • Ja, absolut. Vi anställer på säsong och vill hitta personer som älskar att vara utomhus och ta i. Detta ger nya kontaktpunkter.


Mattias Sipprande
företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen Visby

 1. Jag ser dagen som ett konkret sätt att koppla samman arbetsgivare och kompetent arbetskraft, att arbetsgivarna ska hitta rätt personal och att studenterna ska hitta både praktikplatser och anställningar.
 2. Det finns ett stort behov av kompetent personal på olika områden. Region Gotland, Svenska Kyrkan, Gotlandshem tog själva initiativet till utbildningen då de efterfrågar arbetskraft inom området.
 3. Jag tror att de kan fylla vissa delar av branschens behov. Spelar de sina kort rätt och bygger kontakter med företagen kan de definitivt hitta minst en säsongsanställning, som det ofta gäller inom dessa näringar.

Tre frågor till studerande på Hvilan Utbildning
på Gotland som deltar i Branschdagen 

 1. Vad har du för förväntningar på Branschdagen?
 2. Varför har du sökt till utbildningen?
 3. Var vill du helst jobba, och med vad inom de gröna näringarna?

Ulla Sääf, 54 år
som tidigare har gått trädgårdsutbildning och arbetat en del i branschen.

 1. Jag hoppas få kontakt med företag där jag kan få praktik och anställning, och det verkar gå bra. Man får en riktigt positiv kick av att träffa alla och höra vad de arbetar med.
 2. Jag går den för att få yrkesbeviset Gröna kortet och för att lära mig mer. Och det gör jag, varje dag!
 3. Jag vill jobba i utemiljö, i parker och möta människor. Gärna i mångfunktionell miljö som Botaniska trädgården eller på någon av Gotlands ängen som jag tror går att utveckla till sådana miljöer.

Christoffer Jakobsson, 23 år
Har tidigare bland annat arbetat som vaktmästare på idrottsplats.

 1. Detta är en otroligt rolig grej, jag hoppas kunna träffa framtida arbetsgivare och knyta kontakter.
 2. Jag fick en förfrågan om jag var intresserad, och det var jag. Det stämmer, jag har lärt mig mycket nytt och jobbar gärna i branschen i framtiden.
 3. Jag jobbar gärna i parkmiljö, håller på med blommor och sådant.

Skribent: Lennart Orvarsson