Elisabeth Broberg Lewén väljer att avsluta sitt vd-uppdrag

2021-11-24

Styrelseordförande: ” Djupt beklagligt men förståeligt. Vi kommer att sakna henne och hennes mycket ambitiösa och kompetenta insatser, hon har bidraget stort till verksamhetens utveckling under sina 10 år. Hon har samtidigt förberett företaget väl inför sin avgång och på ett mycket seriöst sett till verksamhetens bästa så att Hvilan även fortsatt i framtiden kan utvecklas med kvalitet och entreprenörskap.”

Hvilan utbildningars vd sedan snart 10 år tillbaka, Elisabeth Broberg Lewén, har valt att bli entledigad från sitt uppdrag som VD och styrelseledamot, Hvilan Utbildning. Styrelsen kommer att inleda sökandet av en ny vd under hösten och Broberg Lewén har accepterat styrelsens uppmaning att fortsätta som senior rådgivare under en kort övergångsperiod.

Hvilan Utbildning är en branschägd skola som inte tar ut någon vinst utan medvetet återinvesterar i verksamheten i syfte att ständigt arbeta med utveckling av utbildning inom gröna näringen.

Under Elisabeth Broberg Lewéns ledning har Hvilan utbildning vuxit från 25 till 150 anställda och till 1500 elever på sju (7) orter i landet. Hvilan Utbildning är ledande inom gröna utbildningar på olika nivåer, både gymnasium, vuxen- och uppdragsutbildningar och har en lång tradition efter att ha varit verksamma i 153 år. Vid hennes tillträde utbildades det ett 40-tal årligen till trädgårdsnäringen, att jämföra med dagens siffra om 584 trädgårdselever. Majoriteten får också arbete inom trädgårdsnäringen.

Jag respekterar beslutet, det är djupt beklagligt enligt styrelsen men förståeligt då Elisabeth dragit ett tungt lass under många år och ett tungt ansvar har vilat på hennes axlar en lång tid. En samlad kompetens inom både utbildning och ekonomi kopplad till utveckling som är svår att ersätta. Hvilan utbildning är djupt tacksamma för alla hennes insatser och jag som styrelseordförande vill önska henne varmt lycka till i framtiden, säger Eric Winding, styrelseordförande Hvilan utbildning.

Hvilan utbildning har vänt ett negativt resultat till att nu generera ett överskott. Mellan 2020 och 2021 har omsättningen ökat från 75 till 125 miljoner till ett positivt resultat på 10 miljoner, som har kunnat återinvesteras i verksamheten.

Det har inte varit ett lätt beslut, men jag känner att det är rätt beslut. Jag är stolt över resan som alla fantastiska medarbetare gjort tillsammans för och med eleverna de senaste åren och alla studerande som har erbjudits arbete eller fortsatta studier när de slutat hos oss. Samtidigt blir man aldrig klar med resan. Vi har investerat i verksamheten de senaste åren med både nya centrala funktioner kring kvalitet, administration, och HR som inte fanns för 10 år sedan samtidigt som vi byggt nya utbildningar både i Kabbarp och på andra orter -med mycket kompetenta lärare där majoriteten är behöriga- och alla härliga elever. Ägarviljan från GRO har styrt Hvilan-styrelsens och VDs arbete och vi har följt den både i de strategiska, taktiska och operativa besluten under åren.

Generellt sett har vi en mycket hög kvalitet i vår verksamhet, vi har som sagt nästintill bara behöriga lärare och vi kan se både på betygsresultaten och elevnöjdheten att Hvilan har förbättrats både ekonomiskt och i verksamheten. Samtidigt ska vi vara ödmjuka inför att vi också på vissa ställen och vid vissa tillfällen behöver förnya och förbättra -så fungerar en organisation. Kvaliteten som mäts i verksamheten tar vi på allra största allvar och vi ska alltid vidta åtgärder när det finns förbättringspotential. Arbetsmiljö och utbildningskvalitet går först och expansion kommer i nästa steg.

Framåtriktade insatserna som beslutats inom Hvilans styrelse under våren och tidig höst 2021 och som är förestående är utvecklande för alla våra studerande och medarbetare samtidigt som kvalitetsarbetet rullar på.

Den senaste tiden med olika attacker på organisationen har varit tungt arbetsmässigt för samtliga medarbetare inkluderat ledningsgruppen och Hvilans styrelse. Jag väljer jag att kliva, samtidigt som det inte är ett dramatiskt beslut från någon part. Att vara VD i samma bolag under 10 år med upp och nedgångar är krävande -nu går jag vidare och har några intressanta alternativ framåt och jag brinner för utbildning – samtidigt vill jag tacka Hvilans medarbetare och styrelse för allt fint samarbete, säger Elisabeth Broberg Lewén, vd Hvilan Utbildning.

 

Brev från Elisabeth Broberg Lewén, 2021-11-24