​Branschdag på Gotland – En unik möjlighet till arbete

2017-02-14

Hvilan Utbildning på Gotland bedriver idag en 30 veckors arbetsmarknadsutbildning inom trädgård, i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och Gotland Grönt Centrum.

Torsdagen den 16 februari arrangeras en branschdag på Hvilan Utbildning på Gotland. Detta är ett nytt unikt initiativ från skolan, branschrepresentanter och Arbetsförmedlingen där de studerande får möjlighet att knyta kontakter med möjliga blivande arbetsgivare.

Dagen är noga schemalagd med mingel, lunch och korta presentationer av branschföretagen, där de studerande får planera dagen för att lyssna på de företag de tycker verkar mest intressant.

Intresset för dagen har varit stort och totalt kommer 10 företag och arbetsförmedlare att träffa Hvilans studerande. I en tid då arbetslösheten är stor är vi stolta att så många arbetsgivare lägger en halvdag för att komma och locka våra studenter redan innan de är färdiga med sin utbildning.