Pooya Zareey

Lärare i naturvetenskap och matematik

E-mail

pooya.zareey@hvilanutbildning.se

Plats

Kabbarp