Per Jonsson

Rektor Lund och Lärare i matematik och naturkunskap

Telefon

040 - 46 37 09

E-mail

per.jonsson@hvilanutbildning.se

Plats

LundKabbarp