Maria Andersson

Friland och växthus

Telefon

040-46 37 33

E-mail

maria.andersson@hvilanutbildning.se

Plats

Kabbarp

Aktiv på dessa utbildningar

Namn Utbildningsform Ort & datum

Invasiva växter

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Invasiva växter

GREEN-kurser

Kabbarp