Lena Sörensen

Studie- och yrkesvägledare, SYV - Kabbarp / Lund

E-mail

syv@hvilanutbildning.se

Plats

LundKabbarp

Jag finns på skolan varje onsdag:

  • Kabbarp
    Ojämna veckor
  • Lund
    Jämna veckor