Karin Ek

Lärare i privatjuridik och affärsjuridik

Telefon

0704204333

E-mail

karin.ek@hvilanutbildning.se

Plats

Lund