Karim Mortada

Lärare i arabiska som modersmål

E-mail

karim.mortada@hvilanutbildning.se

Plats

Kabbarp