Hans Strömberg

Biträdande rektor – Gymnasiet Kabbarp, Yrkesvux

Telefon

040-46 37 04

E-mail

hans.stromberg@hvilanutbildning.se

Plats

Kabbarp