Emily Persson

Lärare i svenska som andraspråk

Telefon

040-46 37 52

E-mail

emily.persson@hvilanutbildning.se

Plats

Kabbarp

Aktiv på dessa utbildningar

Namn Utbildningsform Ort & datum

Språkintro / Language introduction

Gymnasieutbildningar

Kabbarp