Carina Lindkvist

Lärare i svenska som andraspråk och samhällskunskap

Telefon

040-46 37 52

E-mail

carina.lindkvist@hvilanutbildning.se

Plats

LundKabbarp

Aktiv på dessa utbildningar

Namn Utbildningsform Ort & datum

Språkintro / Language introduction

Gymnasieutbildningar

Kabbarp