Likabehandlingsplan

Inledning

Hvilan Utbildning är en utbildningsanordnare med utbildningar inom trädgård och närliggande branscher. På skolan går det över 400 studerande (gymnasium och gymnasiesärskola samt yrkesvux, yrkeshögskola och arbetsmarknadsutbildningar) och det finns möjlighet till internatboende för studerande med lång resväg.

Vision

På Hvilan känner sig alla studerande trygga och bemöts och behandlas med respekt. Vår skola är fri från förekomst av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Hvilan karakteriseras av tolerans, öppenhet och trivsel samt av goda och nära relationer mellan studerande och personal.

Mål

Alla på Hvilan tar ett personligt ansvar för att motverka alla former av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. På Hvilan finns stor acceptans för människors olikheter och vi agerar utifrån alla människors lika värde med målsättningen att få trygga studerande som värnar varandra och miljön på skolan.

Ladda hem och hela vår detaljerade likabehandlingsplan nedan för mer information.