Odling

Ympning

Kabbarp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med fruktträd i privata trädgårdar, bostadsområden, stadsodlingar eller skolträdgårdar. Hobbyodlare som vill ympa sina egna fruktträd är också välkomna! Under kursen lär du dig hur man ympar på en grundstam. Du behöver inga förkunskaper.

KURSINNEHÅLL:

  • Hur fungerar trädets transport av vatten och näringsämnen i växten?
  • Vilken typ av grundstam ska jag välja?
  • Var köper man grundstammar och ympris?
  • Hur samlar man in och förvarar sitt eget ympris?
  • Vilka redskap och tillbehör behöver du?
  • Vi tränar snitt och ympning på poppelris innan vi ger oss på riktiga äppelträd.  Du får med dig ett egenympat fruktträd med dig hem.