Odling

Växthusodlingskurs

Kabbarp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med eller har planer på att arbeta med växthusodling. Du kan delta för att öka dina kunskaper om växthusodling generellt eller inför ett övertagande av odling t ex vid generationsskifte eller inköp av trädgårdsföretag.

Kursen ges på Hvilan Utbildning i Åkarp och omfattar fyra tillfällen med två kursdagar varje gång. Föreläsningar varvas med övningar, beräkningar och studiebesök. Mellan de gemensamma kursdagarna studerar deltagarna på egen hand, men har möjlighet att kommunicera med och få handledning av kursledaren via e-post. Deltagarna har möjlighet att välja vilken/vilka kulturer de vill inrikta sig på att följa i sina egna övningar.

KURSINNEHÅLL:

Du lär dig utnyttja de vanligaste tillväxtfaktorerna för att optimera din produktion. Kursen går även igenom grundläggande växtskydd med sjukdomar, skadegörare och fysiologiska skador på växterna. Kursen passar både deltagare med erfarenhet från grönsaks- eller prydnadsväxtodling, liksom deltagare som kommer från skogsnäringen.

  • Tillväxtfaktorer som ljus, värme, koldioxid, fuktstyrning, substrat samt vatten och näring
  • Grundläggande växthusteknik; hur styr man tillväxtfaktorerna med teknikens hjälp
  • Tillväxtreglering
  • Växtskydd: skadedjur, sjukdomar samt åtgärder mot dessa med fokus på biologisk bekämpning