AnläggningTCYK

Trappor och murar TCYK

Kabbarp

Kursen vänder sig till dig som jobbar med anläggningsarbete eller som arbetsledare i park- och trädgårdsmiljö eller gatuavdelning och vill lära dig mer grunderna i anläggning av trappor och murar med naturmaterial eller betong.

Kursen behandlar för det första konstruktionsförutsättningar som avvägning och utsättning samt grundläggning och lutning. Men du får också jobba med uppbyggnad av platsbyggda trappor, trappor i prefab, kallmurar, stödmurar av L-stöd eller betongblock. Godkänd kurs skrivs in i TCYK:s Yrkesbevisbok.

Detta är en praktiskt inriktad kurs.

KURSINNEHÅLL:

  • Avvägning och utsättning för mur- och trapprofiler
  • Krav på grundläggning för trappor, kallmur, murad trappa eller mur
  • Uppbyggnad av trappor och murar med natursten, betongblock och prefab L-stödmurselement