Trädvård & trädklättring

Trädvård för kvalificerade yrkesarbetare

Kabbarp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med skötsel och underhåll av offentliga miljöer, parker, kyrkogårdar, bostadsområden eller plantskola. Du bör ha grundläggande kunskaper i växtkännedom och beskärning. 

KURSINNEHÅLL:

Kursen behandlar trädens anatomi och fysiologi samt hur man anpassar trädvården till olika trädarter och ståndorter. Grundläggande marklära och växtnäringslära ger en förståelse för trädets förutsättningar på platsen.

 • Trädens immunförsvar
 • Vilka är de vanligaste skadorna på stadsträd och hur agerar du?
 • Hur tar man hand om trädens rotzon vid planerad byggnation eller grävningsarbeten?
 • Hur anlägger man ett rotdraperi för att skydda avgrävda rötter?
 • Hur beskär du det nyplanterade trädet, det växande trädet och det fullvuxna trädet?
 • Vilka redskap behövs och hur underhåller man dem?
 • Vilka är de bästa trädarterna för våra vanligaste typståndorter?
 • Hur planterar du träd på ett korrekt sätt?
 • När bör du kalla in hjälp för beskärning och trädvård?

Kursanmälan


  Företagsuppgifter